مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
متیل اتیل کتون (MEK) MEK
نام محصول متیل اتیل کتون (MEK)
گرید MEK
عنوان انگلیسی (Methyl Ethyl Ketone (MEK
آخرین قیمت 26000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده ساسول افریقای جنوبی
نوع بسته بندی بشکه165 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه كتون ها
توضیحات
نمودار