مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK) MIBK
نام محصول متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
گرید MIBK
عنوان انگلیسی (Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
آخرین قیمت 11550 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده ساسول
نوع بسته بندی بشکه165 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه كتون ها
توضیحات
نمودار