مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
بوتیل گلایكول (BG) BG
نام محصول بوتیل گلایكول (BG)
گرید BG
عنوان انگلیسی (Butyl Glycol (BG
آخرین قیمت 8600 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده هانانگ کره
نوع بسته بندی بشکه 180 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه الكل ها و اترها
توضیحات
نمودار