مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
گرید EA
عنوان انگلیسی (Ethyl acetate (EA
آخرین قیمت 4350 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده چوبینه توس ایران
نوع بسته بندی بشکه 180 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه استرها
توضیحات
نمودار