مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
ایزوپروپیل الکل (IPA) IPA
نام محصول ایزوپروپیل الکل (IPA)
گرید IPA
عنوان انگلیسی (Isopropyl Alcohol (IPA
آخرین قیمت 8800 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده ال جی کره
نوع بسته بندی بشکه 160کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه الكل ها و اترها
توضیحات
نمودار