مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
گرید MCE
عنوان انگلیسی (Methylene Chloride (MCE
آخرین قیمت 5600 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده سامسونگ کره
نوع بسته بندی بشکه 250 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه سایر
توضیحات
نمودار