مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول ضد یخ مارون (MEG)
گرید MEG
عنوان انگلیسی (Mono Ethylene Glycol (MEG
آخرین قیمت 5000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده پتروشیمی مارون
نوع بسته بندی بشکه 220 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه الكل ها و اترها
توضیحات
نمودار