مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول بوتیل استات
گرید BA
عنوان انگلیسی (Butyl Acetate (BA
آخرین قیمت 8300 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده پتروکم هند
نوع بسته بندی بشکه 180 کیلوگرمی
دیتاشیت TDS
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه استرها
توضیحات
نمودار