مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول دی متیل فورمامید (DMF)
گرید DMF
عنوان انگلیسی (Dimethylformamide (DMF
آخرین قیمت 4700 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده سامسونگ کره
نوع بسته بندی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه سایر
توضیحات
نمودار