کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 484.62 0.13 (0.03%) 486.88 483.12 7 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 62.1 0.02 (0.03%) 62.34 61.95 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 10.91 0.00 (0%) 10.91 10.91 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 370.88 0.50 (0.13%) 371.88 370.12 14 دقیقه پیش