کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 405.75 0.00 (0%) 407.5 400.5 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 951 0.00 (0%) 951.6 945 2 روز پیش
پنبه بازار آزاد 79.49 0.00 (0%) 80.21 78.44 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 16.37 0.00 (0%) 16.59 16.29 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 357 0.00 (0%) 358.4 354.2 2 روز پیش