کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 515 0.25 (0.05%) 515.5 511 23 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 78.37 0.01 (0.01%) 78.62 77.91 2 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 10.53 0.00 (0%) 10.53 10.53 10 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 344 0.25 (0.07%) 344.25 342.75 35 دقیقه پیش