کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 542 1.00 (0.18%) 543.75 530.25 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1044.4 1.00 (0.1%) 1050.2 1038.6 5 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 86.94 0.02 (0.02%) 87.83 86.66 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.49 0.01 (0.08%) 12.53 12.34 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 410 0.40 (0.1%) 412 408.2 5 دقیقه پیش