کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 454.25 0.25 (0.06%) 457 452.75 12 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1025.2 0.20 (0.02%) 1027.2 1022.2 3 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 81.25 0.02 (0.02%) 81.56 81.17 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.71 0.01 (0.08%) 12.91 12.63 3 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 374.6 0.40 (0.11%) 376.6 374.6 3 دقیقه پیش