کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 577.12 0.00 (0%) 577.12 577.12 1 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 65.62 0.00 (0%) 65.62 65.62 1 روز پیش
شکر بازار آزاد 12.75 0.00 (0%) 12.75 12.75 1 روز پیش
ذرت بازار آزاد 378.38 0.00 (0%) 378.38 378.38 1 روز پیش