کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 487.88 0.00 (0%) 487.88 487.88 2 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 63.39 0.00 (0%) 63.39 63.39 2 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 11.57 0.00 (0%) 11.57 11.57 2 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 422.25 0.00 (0%) 422.25 422.25 2 ساعت پیش