کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 436.38 0.12 (0.03%) 437 436.12 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1015.4 0.20 (0.02%) 1015.4 1012 4 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 76.93 0.01 (0.01%) 76.94 76.46 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 20.13 0.01 (0.05%) 20.19 20.06 7 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 366.2 0.20 (0.05%) 366.4 365 7 دقیقه پیش