کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 433.75 0.25 (0.06%) 434 433 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1064.6 0.20 (0.02%) 1070.2 1062.6 8 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 72.08 0.07 (0.1%) 72.36 72.03 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 20.7 0.00 (0%) 20.79 20.52 10 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 364.4 0.20 (0.05%) 365.4 364.2 11 دقیقه پیش