کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 508.38 0.26 (0.05%) 508.38 506.88 7 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 64.39 0.01 (0.02%) 64.4 64.24 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.79 0.00 (0%) 12.79 12.79 9 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 376.12 0.24 (0.06%) 376.12 375.25 11 دقیقه پیش