کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 416 0.25 (0.06%) 417 416 3 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 966.4 0.20 (0.02%) 967.6 966 18 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 81.18 0.01 (0.01%) 81.19 80.97 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 13.66 0.02 (0.15%) 13.66 13.62 6 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 348.6 0.40 (0.11%) 349 348.4 3 دقیقه پیش