کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 480.25 0.25 (0.05%) 480.25 474.5 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 985 0.20 (0.02%) 986.4 980.2 6 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 68.41 0.03 (0.04%) 68.84 68.27 9 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 13.91 0.02 (0.14%) 13.91 13.77 6 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 369.6 0.60 (0.16%) 370.4 367.2 15 دقیقه پیش