کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 503.75 0.25 (0.05%) 507 503 21 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 77.96 0.03 (0.04%) 79 77.93 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.69 0.02 (0.16%) 12.97 12.68 6 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 364.25 0.25 (0.07%) 366.25 364 27 دقیقه پیش