کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 490 0.25 (0.05%) 498 489.75 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 831.4 1.60 (0.19%) 837.6 812 5 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 87.54 0.01 (0.01%) 88.28 87.31 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.28 0.01 (0.09%) 11.38 10.89 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 340.4 0.20 (0.06%) 345.2 338.6 5 دقیقه پیش