کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 420.38 0.12 (0.03%) 421.75 420 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 973.6 0.40 (0.04%) 976 971.2 8 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 77.03 0.01 (0.01%) 77.14 76.98 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 17.91 0.05 (0.28%) 18.09 17.82 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 356.6 0.20 (0.06%) 357 356 5 دقیقه پیش