کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 518.38 0.26 (0.05%) 518.38 509.12 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 74.11 0.02 (0.03%) 74.33 73.25 7 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.96 0.02 (0.15%) 13.15 12.91 13 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 376.38 0.26 (0.07%) 376.38 373.88 7 دقیقه پیش