کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 438.75 0.00 (0%) 438.75 429.5 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 926.4 0.00 (0%) 940.6 926.2 2 روز پیش
پنبه بازار آزاد 77.17 0.00 (0%) 77.57 77.02 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 15.02 0.00 (0%) 15.47 15.02 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 374.2 0.00 (0%) 374.6 368.6 2 روز پیش