کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 576.12 0.12 (0.02%) 580.5 575.62 7 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 69.72 0.02 (0.03%) 70.23 69.69 7 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.46 0.02 (0.14%) 14.66 14.46 16 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 391.38 0.26 (0.07%) 393.62 390.88 13 دقیقه پیش