کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 479.5 0.50 (0.1%) 479.5 469.62 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 10 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 67.19 0.03 (0.04%) 67.29 66.55 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.68 0.02 (0.17%) 11.77 11.56 7 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 396.62 0.24 (0.06%) 396.62 393.38 28 دقیقه پیش