کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 446.5 0.25 (0.06%) 446.5 442.12 58 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 967.4 0.20 (0.02%) 971.4 966 33 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 69.15 0.02 (0.03%) 69.65 68.98 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.26 0.01 (0.07%) 14.33 14.15 3 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 352.6 0.40 (0.11%) 353 350.6 33 دقیقه پیش