کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 648.8 0.20 (0.03%) 660.6 640.6 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 88.18 0.03 (0.03%) 89.14 87.29 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 16.16 0.04 (0.25%) 16.52 16.16 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 546.88 0.48 (0.09%) 556.12 538.38 6 دقیقه پیش