کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 529 0.12 (0.02%) 531.38 527.25 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 62.68 0.03 (0.05%) 62.78 62.58 17 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.36 0.00 (0%) 11.36 11.36 7 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 326.38 0.13 (0.04%) 327.62 325.75 29 دقیقه پیش