کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 425.75 0.25 (0.06%) 427.75 421.75 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 983.6 0.20 (0.02%) 984.2 971.4 3 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 69.89 0.01 (0.01%) 70.07 69.25 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 15.43 0.02 (0.13%) 15.45 15.22 12 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 340.6 0.20 (0.06%) 341.4 336.4 3 دقیقه پیش