کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 595.75 0.00 (0%) 599.88 587.75 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 73.35 0.00 (0%) 73.4 72.52 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 14.84 0.00 (0%) 15.14 14.77 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 426.25 0.00 (0%) 426.25 418.75 2 روز پیش