کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 455.62 0.50 (0.11%) 462.38 454.12 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 8 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 75.77 0.09 (0.12%) 76.32 75.24 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.77 0.02 (0.16%) 12.84 12.66 22 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 369.62 0.26 (0.07%) 373.12 368.12 10 دقیقه پیش