کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 551.12 0.00 (0%) 551.12 551.12 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 51.04 0.00 (0%) 51.04 51.04 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 10.34 0.00 (0%) 10.34 10.34 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 330.38 0.00 (0%) 330.38 330.38 2 روز پیش