آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 1 روز پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 38200 0 (0%) 38200 38200 1 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 1 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 ماه پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 2 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 1 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 27000 0 (0%) 27000 27000 1 روز پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 21100 0 (0%) 21100 21100 1 روز پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 24600 0 (0%) 24600 24600 1 روز پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 23100 0 (0%) 23100 23100 1 روز پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 15350 0 (0%) 15350 15350 1 روز پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 2 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 15350 0 (0%) 15350 15350 1 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 1 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 14300 0 (0%) 14300 14300 1 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 15900 0 (0%) 15900 15900 1 روز پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 1 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 1 روز پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 1 روز پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 1 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 1 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 1 روز پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 81000 0 (0%) 81000 81000 1 روز پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 81000 0 (0%) 81000 81000 1 روز پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 1 روز پیش