آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 100000 0 (0%) 100000 100000 21 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 36000 0 (0%) 36000 36000 21 ساعت پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 21 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 21 ساعت پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 21 ساعت پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 21 ساعت پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 21 ساعت پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 16600 0 (0%) 16600 16600 3 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 15200 0 (0%) 15200 15200 21 ساعت پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16400 0 (0%) 16400 16400 3 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 17500 0 (0%) 17500 17500 21 ساعت پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 21 ساعت پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 21 ساعت پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 12400 0 (0%) 12400 12400 21 ساعت پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 13050 0 (0%) 13050 13050 21 ساعت پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 21 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 12 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 10 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 10 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 21 ساعت پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 21 ساعت پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 21 ساعت پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 21 ساعت پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 21 ساعت پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 21 ساعت پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 21 ساعت پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 21 ساعت پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 21 ساعت پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 21 ساعت پیش