آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 3 هفته پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 2 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 2 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 هفته پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 هفته پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 هفته پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 19100 0 (0%) 19100 19100 2 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 2 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 1 ماه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16400 0 (0%) 16400 16400 1 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 19100 0 (0%) 19100 19100 2 هفته پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 13850 0 (0%) 13850 13850 2 روز پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 2 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 13900 0 (0%) 13900 13900 2 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 2 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 2 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 2 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 2 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 2 روز پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 2 روز پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 هفته پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 هفته پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 78500 0 (0%) 78500 78500 2 هفته پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 78500 0 (0%) 78500 78500 2 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 2 هفته پیش