آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 193000 0 (0%) 193000 193000 2 روز پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 39500 0 (0%) 39500 39500 2 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 2 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 38000 3 روز پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 46000 0 (0%) 46000 46000 3 روز پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 2 روز پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 2 روز پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 2 روز پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر 1 کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 2 روز پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 38000 2 روز پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 38000 2 روز پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 46000 0 (0%) 46000 46000 2 روز پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 46000 0 (0%) 46000 46000 2 روز پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 25700 0 (0%) 25700 25700 2 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 27000 0 (0%) 27000 27000 2 روز پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 25100 0 (0%) 25100 25100 1 هفته پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 1 هفته پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 25000 0 (0%) 25000 25000 3 روز پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 18800 0 (0%) 18800 18800 2 روز پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 2 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 19000 0 (0%) 19000 19000 2 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 18050 0 (0%) 18050 18050 2 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 4 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 2 روز پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 روز پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 2 روز پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 2 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 2 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 2 روز پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 1 هفته پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 1 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 69000 0 (0%) 69000 69000 1 هفته پیش