پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 9250 0 (0%) 9250 9250 6 روز پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 6 روز پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 6 روز پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 18900 0 (0%) 18900 18900 6 روز پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 19000 0 (0%) 19000 19000 6 روز پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 16750 0 (0%) 16750 16750 6 روز پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش