پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 7 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8050 0 (0%) 8050 8050 7 ساعت پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8050 0 (0%) 8050 8050 7 ساعت پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ساعت پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 7 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 1 هفته پیش