پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 ماه پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 1 ماه پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8150 0 (0%) 8150 8150 1 ماه پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 16 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 3 ماه پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 ماه پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11400 0 (0%) 11400 11400 1 ماه پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 1 ماه پیش