پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 2 روز پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 2 هفته پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 7 روز پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 2 روز پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 2 ماه پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11450 0 (0%) 11450 11450 2 روز پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش