پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8250 0 (0%) 8250 8250 8 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 8 ساعت پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7900 0 (0%) 7900 7900 8 ساعت پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 8 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11150 0 (0%) 11150 11150 1 هفته پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش