پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 10100 0 (0%) 10100 10100 10 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 10 ساعت پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 10100 0 (0%) 10100 10100 10 ساعت پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 21250 0 (0%) 21250 21250 10 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 21000 0 (0%) 21000 21000 10 ساعت پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 17600 0 (0%) 17600 17600 10 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش