پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافرم K300 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 3 سال پیش
هوستافرم N109 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 3 سال پیش
هوستافرم FM90 تایوان
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 3 سال پیش
پلی کربنات 1100U
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 24000 0 (0%) 24000 24000 3 سال پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 20800 0 (0%) 20800 20800 3 سال پیش
اکریلیک CM205 تایوان
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 25800 0 (0%) 25800 25800 3 سال پیش
اکریلیک IH830 کره
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 سال پیش