پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 12 ساعت پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 12 ساعت پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 12 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 1 هفته پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 4 هفته پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11800 0 (0%) 11800 11800 12 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 هفته پیش