نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 61.39 0.05 (0.08%) 61.67 60.97 2 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 65.08 0.03 (0.05%) 65.19 64.41 2 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 64.83 0.00 (0%) 64.83 64.83 2 هفته پیش
بنزین بازار آزاد 1.7511 0.00 (0.01%) 1.7514 1.7313 14 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 576.63 0.25 (0.04%) 577.63 571.13 2 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.626 0.00 (0.08%) 2.642 2.569 2 دقیقه پیش