نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 37.67 0.04 (0.11%) 37.67 37.08 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 40.41 0.04 (0.1%) 40.41 39.74 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 35.46 0.00 (0%) 35.46 35.46 12 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.1614 0.00 (0.07%) 1.1614 1.1415 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 315.38 0.50 (0.16%) 315.38 309.5 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.827 0.00 (0.05%) 1.831 1.819 5 دقیقه پیش