نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 46.81 0.05 (0.11%) 47.55 46.77 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 49.39 0.10 (0.2%) 50.18 49.35 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 45.11 0.00 (0%) 45.11 45.11 1 هفته پیش
بنزین بازار آزاد 1.6088 0.00 (0.06%) 1.6335 1.6038 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 458.13 0.25 (0.05%) 466.63 457.88 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.048 0.00 (0.07%) 3.103 3.048 5 دقیقه پیش