نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 57.12 0.08 (0.14%) 57.23 56.46 11 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 62.64 0.02 (0.03%) 62.8 61.72 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 10 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.624 0.00 (0.02%) 1.6299 1.6025 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 582.75 0.12 (0.02%) 584.13 574.63 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.651 0.00 (0.15%) 2.673 2.609 5 دقیقه پیش