نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 67.22 0.01 (0.01%) 67.36 66.97 8 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 72.32 0.01 (0.01%) 72.37 71.81 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 74.31 0.00 (0%) 74.31 74.31 2 هفته پیش
بنزین بازار آزاد 2.0103 0.00 (0.07%) 2.013 2.0022 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 632.13 0.25 (0.04%) 632.38 628.88 8 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.771 0.00 (0.07%) 2.771 2.763 8 دقیقه پیش