نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 56.27 0.02 (0.04%) 56.41 56.23 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.36 0.01 (0.02%) 63.51 63.35 7 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 6 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.8355 0.00 (0.03%) 1.8385 1.835 7 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 585 0.25 (0.04%) 586.13 584.38 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.316 0.00 (0.04%) 2.32 2.308 13 دقیقه پیش