نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 59.66 0.01 (0.02%) 61.21 59.36 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.31 0.01 (0.02%) 68.38 66.07 3 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 8 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.6905 0.00 (0.04%) 1.7422 1.6829 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 624.88 0.25 (0.04%) 641.75 621.25 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.661 0.00 (0.08%) 2.671 2.651 3 دقیقه پیش