نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 60.48 0.01 (0.02%) 61.41 60.3 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 69.83 0.02 (0.03%) 70.95 69.72 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 4 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.9726 0.00 (0.01%) 1.9935 1.9675 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 625.13 0.25 (0.04%) 634.13 623.88 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.555 0.00 (0.12%) 2.558 2.547 5 دقیقه پیش