نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 51.83 0.01 (0.02%) 52.41 51.06 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 60.98 0.03 (0.05%) 61.41 60.16 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 55.14 0.00 (0%) 55.14 55.14 1 هفته پیش
بنزین بازار آزاد 1.4141 0.00 (0.01%) 1.4183 1.3845 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 564.63 0.25 (0.04%) 570.88 557.5 8 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.474 0.01 (0.23%) 3.584 3.388 5 دقیقه پیش