نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 58.78 0.01 (0.02%) 58.8 58.62 3 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 65.1 0.01 (0.02%) 65.11 64.92 3 ساعت پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 12 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.647 0.00 (0.03%) 1.647 1.6435 3 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 572.88 0.25 (0.04%) 573.38 572.63 4 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.998 0.00 (0.05%) 2.003 1.996 3 ساعت پیش