نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 57.98 0.01 (0.02%) 58.11 57.78 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.13 0.01 (0.02%) 63.34 62.94 6 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.49 0.00 (0%) 60.49 60.49 22 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.7682 0.00 (0.01%) 1.7739 1.7615 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 562.88 0.75 (0.13%) 562.88 560.88 9 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.95 0.00 (0.03%) 2.986 2.947 12 دقیقه پیش