نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 49.89 0.00 (0%) 49.89 49.78 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 52.23 0.00 (0%) 52.3 52.16 2 روز پیش
نفت اوپک بازار آزاد 51.24 1.37 (2.75%) 51.24 51.24 4 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.6426 0.00 (0%) 1.6479 1.642 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 463.38 0.00 (0%) 463.38 463.38 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.297 0.00 (0%) 3.299 3.292 2 روز پیش