نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 52.99 0.01 (0.02%) 53.34 52.26 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 55.4 0.03 (0.05%) 55.63 54.71 3 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 51.45 0.00 (0%) 51.45 51.45 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.5733 0.00 (0.01%) 1.5762 1.5439 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 485.63 0.75 (0.15%) 488.88 481.38 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.256 0.00 (0.09%) 3.258 3.173 3 دقیقه پیش