نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 47.22 0.08 (0.17%) 48.83 45.95 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 51.67 0.03 (0.06%) 52.93 50.46 4 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 54.01 1.87 (3.46%) 55.88 54.01 5 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.5205 0.00 (0.05%) 1.5727 1.488 4 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 449.63 0.25 (0.06%) 457 437.63 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.732 0.00 (0.23%) 1.829 1.723 13 دقیقه پیش