نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 69.61 0.03 (0.04%) 69.72 69.27 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 78.98 0.02 (0.03%) 79.05 78.7 1 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 69.47 0.00 (0%) 69.47 69.47 1 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 2.0105 0.00 (0.05%) 2.0115 2.0015 4 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 687 0.12 (0.02%) 687.63 685.13 1 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.926 0.00 (0.07%) 2.93 2.921 4 دقیقه پیش