نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 59.19 0.03 (0.05%) 59.84 58.91 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 67.53 0.02 (0.03%) 68.19 67.17 3 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 60.9 0.00 (0%) 60.9 60.9 2 ماه پیش
بنزین بازار آزاد 1.8856 0.00 (0.02%) 1.896 1.8725 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 610.63 0.25 (0.04%) 615.75 606.63 9 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.868 0.00 (0.03%) 2.897 2.836 3 دقیقه پیش