نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.04 0.02 (0.04%) 54.05 54.01 7 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.04 0.02 (0.04%) 56.07 56 6 ساعت پیش
نفت اوپک بازار آزاد 53.14 0.00 (0%) 53.14 53.14 4 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.5148 0.00 (0.03%) 1.5153 1.514 7 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 495.13 0.25 (0.05%) 495.13 495.13 7 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.798 0.00 (0.04%) 2.798 2.792 7 ساعت پیش