نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 53.03 0.01 (0.02%) 53.07 53.01 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.02 0.01 (0.02%) 56.05 55.99 12 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 55.75 0.00 (0%) 55.75 55.75 53 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.5485 0.00 (0.02%) 1.5495 1.548 12 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 454.63 0.25 (0.06%) 454.63 454.38 12 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.498 0.00 (0.08%) 2.503 2.497 6 دقیقه پیش