نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 50.64 0.00 (0%) 50.64 50.64 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.8 0.00 (0%) 56.88 56.24 2 روز پیش
نفت اوپک بازار آزاد 53.63 0.00 (0%) 53.63 53.63 1 هفته پیش
بنزین بازار آزاد 1.6684 0.00 (0%) 1.6684 1.6684 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 539.63 0.00 (0%) 542.38 537.63 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.946 0.00 (0%) 2.946 2.946 2 روز پیش