نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 61.73 0.01 (0.02%) 61.98 61.62 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 65.6 0.01 (0.02%) 65.78 65.53 3 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 64.02 0.00 (0%) 64.02 64.02 7 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.9845 0.00 (0.03%) 1.9905 1.9803 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 521 0.13 (0.02%) 522.38 520.63 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.752 0.00 (0.04%) 2.752 2.748 21 دقیقه پیش