نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 41.81 0.02 (0.05%) 41.83 41.55 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 44.87 0.01 (0.02%) 44.88 44.65 6 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 45.17 0.00 (0%) 45.34 45.17 3 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.2195 0.00 (0.04%) 1.22 1.2135 17 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 373.13 0.25 (0.07%) 373.13 370.88 11 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.268 0.00 (0.18%) 2.273 2.244 11 دقیقه پیش