نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 49.65 0.00 (0%) 49.65 49.55 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 52.05 0.00 (0%) 52.05 51.89 2 روز پیش
نفت اوپک بازار آزاد 52.94 0.00 (0%) 52.94 52.94 4 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.6445 0.00 (0%) 1.6462 1.6422 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 467.38 0.00 (0%) 467.38 467.38 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.098 0.00 (0%) 3.101 3.095 2 روز پیش