نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 39.12 0.01 (0.03%) 39.36 39.11 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 41.37 0.01 (0.02%) 41.66 41.36 9 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 40.91 0.00 (0%) 40.91 40.91 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.1125 0.00 (0.01%) 1.1175 1.1105 12 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 326.38 0.25 (0.08%) 328.25 326.38 24 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.216 0.00 (0.06%) 3.22 3.209 9 دقیقه پیش