نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 56.05 0.10 (0.18%) 57.51 55.95 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.09 0.06 (0.09%) 67.59 66.03 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 65.28 4.19 (6.42%) 65.28 65.28 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.5508 0.00 (0.14%) 1.593 1.5486 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 631.13 0.75 (0.12%) 640.13 630.38 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 4.552 0.01 (0.26%) 4.679 4.46 5 دقیقه پیش