فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1797.3 0.30 (0.02%) 1806 1793.8 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 15800 7.50 (0.05%) 16185 15800 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2033.8 0.50 (0.02%) 2042.5 2023 9 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2255.8 1.70 (0.08%) 2269.5 2245.8 5 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5770 1.80 (0.03%) 5816.5 5752.3 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 859.35 0.45 (0.05%) 860.2 845.5 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 4 سال پیش