فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1938.8 2.00 (0.1%) 1951.3 1938.3 9 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11237.5 17.50 (0.16%) 11405 11217.5 9 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1997.8 0.80 (0.04%) 2019.5 1982.8 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2602.3 0.50 (0.02%) 2646.3 2597.8 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6239.5 0.80 (0.01%) 6256.3 6194 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 847.2 0.20 (0.02%) 851.2 845.7 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش