فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1762.3 0.30 (0.02%) 1768.5 1761 10 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13240 10.00 (0.08%) 13482.5 13177.5 10 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1876.3 1.30 (0.07%) 1896.5 1866 10 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2227.3 0.30 (0.01%) 2256.8 2224 4 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6016.8 1.50 (0.02%) 6036.8 5997.5 4 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 890.9 0.50 (0.06%) 898.1 890.35 4 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 4 سال پیش