فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1942 1.00 (0.05%) 1945.3 1919.3 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13147.5 5.00 (0.04%) 13282.5 13012.5 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2035 0.30 (0.01%) 2047.5 2027.8 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2812.5 0.50 (0.02%) 2817.8 2772.5 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6455.5 0.50 (0.01%) 6502.3 6432.8 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 853.75 0.15 (0.02%) 855.9 834.7 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش