فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1795.5 0.00 (0%) 1795.5 1795.5 1 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 14850 0.00 (0%) 14850 14850 1 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1912.8 0.00 (0%) 1912.8 1912.8 1 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2547.3 0.00 (0%) 2547.3 2547.3 1 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6852.5 0.00 (0%) 6852.5 6852.5 1 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 932.4 0.00 (0%) 932.4 932.4 6 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 2382.6 0.00 (0%) 2382.6 2382.6 6 ساعت پیش