فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1870 1.00 (0.05%) 1878 1840 9 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11587.5 5.00 (0.04%) 11660 11470 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1970.3 2.00 (0.1%) 1975.8 1955.3 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2606 1.00 (0.04%) 2611 2546 3 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5994.5 2.20 (0.04%) 5996.8 5946.8 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 810.45 0.75 (0.09%) 815.6 803.7 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش