فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2190 1.30 (0.06%) 2196.8 2181.3 3 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12550 7.50 (0.06%) 12592.5 12402.5 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2560.5 1.50 (0.06%) 2569 2549 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3405.8 3.00 (0.09%) 3414.8 3387.3 3 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7084 4.50 (0.06%) 7113.3 7049.3 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1006.1 0.10 (0.01%) 1012.4 1002.3 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش