فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2087.8 0.50 (0.02%) 2096.8 2078.3 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13552.5 5.00 (0.04%) 13605 13400 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2348 1.00 (0.04%) 2369.5 2338.3 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3247.3 3.50 (0.11%) 3257.5 3228.3 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6813.3 2.20 (0.03%) 6862.3 6795.8 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 949.3 0.50 (0.05%) 956.9 948.1 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش