فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1936.5 0.00 (0%) 1961.3 1933.8 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9380 0.00 (0%) 9555 9350 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2142.8 0.00 (0%) 2183 2119.5 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2590 0.00 (0%) 2656.3 2587.5 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5639.3 0.00 (0%) 5682.8 5599.3 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 974.65 0.00 (0%) 975 974.65 2 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 1 سال پیش