فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1806.5 0.30 (0.02%) 1816.8 1806.5 10 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12267.5 15.00 (0.12%) 12325 12235 7 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1929.3 0.20 (0.01%) 1936.5 1929 7 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2522.3 0.80 (0.03%) 2537 2521.5 4 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6015.5 0.50 (0.01%) 6031.5 6013.3 4 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 810.7 0.05 (0.01%) 814.1 809.6 4 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش