فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1688.3 0.00 (0%) 1688.3 1688.3 1 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13550 0.00 (0%) 13550 13550 1 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1854.3 0.00 (0%) 1854.3 1854.3 1 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2191.5 0.00 (0%) 2191.5 2191.5 1 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6425.5 0.00 (0%) 6425.5 6425.5 1 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 841.5 0.00 (0%) 845.8 841.5 1 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1997 0.00 (0%) 1997 1987.1 1 روز پیش