فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1928.8 1.50 (0.08%) 1929.8 1917.8 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9785 5.00 (0.05%) 9897.5 9780 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2283.8 1.00 (0.04%) 2301 2276.5 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2757.8 0.50 (0.02%) 2781.5 2750.5 8 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5779 2.00 (0.03%) 5817.3 5770.8 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 969.85 0.10 (0.01%) 974.4 968 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 1 سال پیش