فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2269.8 1.00 (0.04%) 2287.5 2256.8 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 14655 15.00 (0.1%) 14702.5 14532.5 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2494.8 1.80 (0.07%) 2506.5 2464.3 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3022.5 2.00 (0.07%) 3036.8 3012 5 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6856.5 7.20 (0.11%) 6883.3 6835.8 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 913.3 1.50 (0.16%) 913.3 903 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش