فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1526.3 0.00 (0%) 1526.3 1526.3 4 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11470 0.00 (0%) 11470 11470 4 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1748 0.00 (0%) 1748 1748 4 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 1907.5 0.00 (0%) 1907.5 1907.5 4 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 4927.3 0.00 (0%) 4927.3 4927.3 4 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 720.5 0.10 (0.01%) 724.1 718.45 2 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 2251.6 6.70 (0.3%) 2280 2251.6 56 دقیقه پیش