فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2125.3 0.50 (0.02%) 2134.5 2094.5 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10937.5 22.50 (0.21%) 11230 10897.5 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2412.3 0.30 (0.01%) 2417.5 2379.3 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3083.8 4.30 (0.14%) 3122 3079.5 5 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6535 4.50 (0.07%) 6561.3 6514.8 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 957.25 0.35 (0.04%) 964.75 954.1 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش