فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2173.3 0.20 (0.01%) 2204.5 2153.5 15 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16372.5 2.50 (0.02%) 16570 16092.5 15 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1990.8 0.20 (0.01%) 2015.8 1980.3 15 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2784.8 2.00 (0.07%) 2803 2757.3 15 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9008.8 4.00 (0.04%) 9047.5 8820 15 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1147.7 0.30 (0.03%) 1156.8 1122.3 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 2308 2.00 (0.09%) 2350 2308 12 دقیقه پیش