فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1868.5 0.00 (0%) 1868.5 1868.5 3 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12657.5 0.00 (0%) 12657.5 12657.5 3 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1942.3 0.00 (0%) 1942.3 1942.3 3 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2794.3 0.00 (0%) 2794.3 2794.3 3 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6463 0.00 (0%) 6463 6463 3 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 911.8 0.30 (0.03%) 912.3 907.5 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش