فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1882.8 0.50 (0.03%) 1885.8 1868 7 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10725 2.50 (0.02%) 10752.5 10660 4 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2263.5 1.00 (0.04%) 2265.5 2235.3 4 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2830 0.50 (0.02%) 2837.5 2794.5 4 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5902.3 1.20 (0.02%) 5912.5 5883.8 4 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1021.5 0.30 (0.03%) 1023.4 1014.4 7 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 1 سال پیش