فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1804.8 0.00 (0%) 1804.8 1804.8 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13937.5 0.00 (0%) 13937.5 13937.5 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1979.5 0.00 (0%) 1979.5 1979.5 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2428.8 0.00 (0%) 2428.8 2428.8 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6268.8 0.00 (0%) 6322 6261.8 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1027.1 0.00 (0%) 1027.1 1027.1 12 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 4 سال پیش