فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2043.3 0.80 (0.04%) 2044.8 2032 4 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12555 27.50 (0.22%) 12555 12310 1 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2075.3 0.20 (0.01%) 2075.8 2057.3 1 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2409.5 1.00 (0.04%) 2412.3 2365.5 1 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6136.3 5.00 (0.08%) 6142.3 6085.3 1 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 819.3 0.30 (0.04%) 819.3 812.1 1 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 3 سال پیش