فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1729 0.00 (0%) 1729 1729 46 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16225 0.00 (0%) 16225 16225 46 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2186.5 0.00 (0%) 2186.5 2186.5 46 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2431.5 0.00 (0%) 2431.5 2431.5 46 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5749.3 0.00 (0%) 5749.3 5749.3 46 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 891.9 0.15 (0.02%) 892.25 891.65 19 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 4 سال پیش