فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2056 0.50 (0.02%) 2068.8 2029.3 4 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13647.5 7.50 (0.05%) 14042.5 13640 4 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2170.5 0.30 (0.01%) 2211.3 2166.5 4 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2482 1.50 (0.06%) 2594 2477 4 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6188.8 1.00 (0.02%) 6264 6152.8 4 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 824.6 0.10 (0.01%) 836.5 820.8 4 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش