فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1793.5 0.30 (0.02%) 1797.3 1793 14 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10205 22.50 (0.22%) 10227.5 10145 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2288.3 0.30 (0.01%) 2303.5 2283.8 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2738.5 0.20 (0.01%) 2760.3 2716.3 11 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5763.8 2.50 (0.04%) 5766.8 5744.3 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 981.7 0.10 (0.01%) 982.85 977.85 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 11 ماه پیش