فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1935.5 0.30 (0.02%) 1962.5 1935.5 3 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9942.5 5.00 (0.05%) 10080 9857.5 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2306.5 0.80 (0.03%) 2345.8 2306.5 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2804.5 1.50 (0.05%) 2854.8 2804.5 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6268.5 5.80 (0.09%) 6391.5 6237.5 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 926.6 0.40 (0.04%) 930.05 924.45 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 1 سال پیش