فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1951.8 0.00 (0%) 1965.8 1948.3 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9077.5 0.00 (0%) 9107.5 9020 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2122.3 0.00 (0%) 2128 2090 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2642.8 0.00 (0%) 2650.8 2618 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5665.3 0.00 (0%) 5738 5640 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 961.95 0.00 (0%) 962.05 961.7 2 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 1 سال پیش