فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1998.3 0.00 (0%) 2000.3 1975.8 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16422.5 0.00 (0%) 16485 16280 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2105.8 0.00 (0%) 2109.8 2039.3 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2808.8 0.00 (0%) 2808.8 2763.3 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7507.8 0.00 (0%) 7519 7393.3 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 970.95 0.00 (0%) 973.05 948.85 2 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 2420.7 0.00 (0%) 2427.15 2350 2 روز پیش