فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2104.8 2.20 (0.1%) 2114.5 2086.3 3 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11622.5 7.50 (0.06%) 11632.5 11432.5 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2438.3 0.30 (0.01%) 2438.3 2401.5 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3183.8 0.30 (0.01%) 3183.8 3132 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6778.8 2.20 (0.03%) 6783.3 6726.5 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 950.8 0.10 (0.01%) 951.35 934.1 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 520 0.00 (0%) 520 520 2 سال پیش