غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 3 سال پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 51000 0 (0%) 51000 51000 3 سال پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 47500 0 (0%) 47500 47500 3 سال پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 4 سال پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 3 سال پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 3 سال پیش