غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 56 دقیقه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 33900 0 (0%) 33900 33900 56 دقیقه پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 1 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 38000 56 دقیقه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 2 ماه پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 32000 288,000 (900%) 32000 32000 56 دقیقه پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 56 دقیقه پیش