غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 3 روز پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 3 روز پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 3 روز پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34500 0 (0%) 34500 34500 3 روز پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 3 روز پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 25500 0 (0%) 25500 25500 3 روز پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 7 روز پیش