رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 3 هفته پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 3 روز پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 3 هفته پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 3950 0 (0%) 3950 3950 3 روز پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 3 روز پیش