افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 2 هفته پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 2 هفته پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 8 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 7100 0 (0%) 7100 7100 8 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 1 ماه پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 ساعت پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 8 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 ساعت پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 8 ساعت پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 8 ساعت پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 8 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 8 ساعت پیش