افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8000 200 (2.5%) 8000 8000 10 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 10 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 10 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 3 ماه پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 3 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 10 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 2 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 18600 300 (1.61%) 18600 18600 10 ساعت پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 6 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5850 50 (0.85%) 5850 5850 10 ساعت پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 1 ماه پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 10 ساعت پیش