افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5150 0 (0%) 5150 5150 18 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 18 ساعت پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 18 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6750 0 (0%) 6750 6750 18 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 18 ساعت پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 7 روز پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 18 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 18 ساعت پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 18 ساعت پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 14400 0 (0%) 14400 14400 18 ساعت پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 3 هفته پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 18 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 18 ساعت پیش