افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 2 هفته پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 2 هفته پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29200 0 (0%) 29200 29200 2 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 2 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 هفته پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش