افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 12 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 12 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 12 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 12 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 12 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 12 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 12 ساعت پیش