پتروشیمی

پتروشیمی شانا 2 هفته پیش استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي پتروشیمی شانا 2 هفته پیش استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 2 هفته پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر پتروشیمی شانا 2 هفته پیش تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است پتروشیمی شانا 2 هفته پیش اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 2 هفته پیش آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت پتروشیمی شانا 2 هفته پیش اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست پتروشیمی شانا 3 هفته پیش برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس پتروشیمی شانا 3 هفته پیش نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است پتروشیمی شانا 3 هفته پیش قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد پتروشیمی شانا 3 هفته پیش نشست وزير نفت با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پتروشیمی شانا 3 هفته پیش ميزان اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي متناسب با واحد توليدي متفاوت است پتروشیمی شانا 3 هفته پیش حجم توليد در صنعت پتروشيمي معيار قطعي براي سنجش اشتغالزايي نيست پتروشیمی شانا 3 هفته پیش 7 طرح جديد در صنعت پتروشيمي تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد پتروشیمی شانا 3 هفته پیش صنعت پتروشيمي توان محدودي براي اشتغالزايي دارد پتروشیمی شانا 3 هفته پیش عكس يادگاري با تاسيساتي كه «واقعا» وجود دارند! پتروشیمی شانا 3 هفته پیش اشتغال حداكثر 24 هزار نفر به ازاي هر يك ميليون تن محصول پتروشيمي پتروشیمی شانا 3 هفته پیش پتروشيمي پرديس تا 24 ساعت آينده به مدار توليد باز مي‌گردد پتروشیمی شانا 3 هفته پیش بزرگترين قطب صنعتي ايران ميزبان رويدادي هنري پتروشیمی شانا 3 هفته پیش ظرفيت اشتغال در زنجيره پتروشيمي براي يك ميليون تن 16 هزار نفر است پتروشیمی شانا 4 هفته پیش به ازاي هر يك ميليون تن حداكثر 16 هزار شغل ايجاد مي‎شود پتروشیمی شانا 4 هفته پیش الزامات اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 4 هفته پیش 10 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي ايران سرمايه گذاري مي‌شود پتروشیمی شانا 1 ماه پیش توليد پتروشيمي نوري به بالاترين رقم در 10 سال گذشته رسيد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش رشد 8 درصدي توليد در پتروشيمي شهيد تندگويان پتروشیمی شانا 1 ماه پیش توافقنامه اصولي توسعه فناوري پلي پروپيلن با شركت نورنر نروژ امضا شد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش سالي كه نكوست از بهارش پيداست پتروشیمی شانا 1 ماه پیش صادرات محصولات پتروشيمي به 25 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش سرمايه‌گذاران خارجي نگران بازگشت تحريم‌ها نباشند پتروشیمی شانا 1 ماه پیش هيچ كشوري به اندازه ايران خوراك براي توسعه صنعت پتروشيمي ندارد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش توليد سالانه محصولات پتروشيمي ايران به 72 ميليون تن ‎مي‌رسد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران گشايش يافت پتروشیمی شانا 1 ماه پیش حضور 76 شركت خارجي در سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 1 ماه پیش توسعه پايدار در گرو مديريت دانش است پتروشیمی شانا 1 ماه پیش مسير جهش دوم صنعت پتروشيمي با سرمايه گذاري هاي جديد هموار مي شود پتروشیمی شانا 1 ماه پیش 7 طرح صنعت پتروشيمي در سال 96 به بهره‌برداري مي‎رسد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش زنگنه: پتروشيمي؛ موثرترين صنعت براي محروميت زدايي كشور است پتروشیمی شانا 1 ماه پیش واحد MEG پتروشيمي مرواريد به بهره‌برداري رسيد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش رئيس جمهوري پلي استايرن گروه صنعتي انتخاب را افتتاح كرد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش پتروشيمي تخت جمشيد پارس با 100 درصد ظرفيت افتتاح شد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش فاز دوم بزرگترين مجتمع اتيلن خاورميانه افتتاح شد پتروشیمی شانا 1 ماه پیش طرح‌هاي توسعه‎اي پتروشيمي عسلويه به شبكه تصفيه پساب متصل شدند پتروشیمی شانا 1 ماه پیش بهره برداري رسمي از 4 طرح پتروشيمي با ارزآوري سالانه 2 ميليارد دلار پتروشیمی شانا 1 ماه پیش تمايل غول پتروشيمي كره براي سرمايه گذاري در ايران پتروشیمی شانا 2 ماه پیش پاسخ شركت ملي صنايع پتروشيمي به اظهارات نماينده پيشين مجلس پتروشیمی شانا 2 ماه پیش فاز نخست پتروشيمي دماوند سال 97 به بهره برداري مي رسد پتروشیمی شانا 2 ماه پیش روند توليد در مجتمع پتروشيمي خراسان عادي است پتروشیمی شانا 2 ماه پیش MEG پتروشيمي مرواريد راهي بازارهاي جديد صادراتي مي‌شود پتروشیمی شانا 2 ماه پیش ظرفيت اسمي توليد محصولات پتروشيمي به 72 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 2 ماه پیش بيش از 90 درصد كاركنان پتروشيمي كردستان بومي هستند پتروشیمی شانا 2 ماه پیش افزايش 9.5 ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي افتخار ملي است پتروشیمی شانا 2 ماه پیش پتروشيمي كردستان؛ بزرگترين سرمايه گذاري صنعتي تاريخ استان پتروشیمی شانا 2 ماه پیش توسعه صنايع پايين دستي به افزايش اشتغال‎زايي در غرب كشور كمك مي‎كند پتروشیمی شانا 2 ماه پیش مجتمع پتروشيمي كردستان افتتاح شد پتروشیمی شانا 2 ماه پیش مهمترين پروژه صنعتي استان كردستان هفته آينده افتتاح مي شود پتروشیمی شانا 2 ماه پیش صنعت پتروشيمي، كليد خودكفايي و رونق اقتصادي پتروشیمی شانا 2 ماه پیش صادرات 430 هزار تن محصول پتروشيمي مرواريد به چين و هند پتروشیمی شانا 2 ماه پیش پتروشيمي انتخاب 70 درصد نياز بازار داخلي پلي استايرن را تامين مي‎كند پتروشیمی شانا 2 ماه پیش مقاصد صادراتي پتروشيمي تخت جمشيد پارس افزايش مي يابد پتروشیمی شانا 2 ماه پیش تزريق 770 هزار تن خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 2 ماه پیش تدوام تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي در تعطيلات نوروزي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ضرورت همبستگي بانوان براي گسترش فعاليت هاي مديريتي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش شرايط براي تحقق تعهد‎هاي زيست محيطي نفت تسهيل مي‎شود پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تفاهم‌نامه 20 پروژه محيط زيستي به ‎زودي امضا مي‎شود پتروشیمی شانا 3 ماه پیش طرح مكانيزم توسعه پاك پتروشيمي شيراز افتتاح شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش نخستين طرح مكانيزم توسعه پاك كشور افتتاح شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش آفريقاي جنوبي براي همكاري با بخش پتروشيمي ايران مصمم است پتروشیمی شانا 3 ماه پیش خط اعتباري ايران و كشورهاي خارجي ايجاد مي شود پتروشیمی شانا 3 ماه پیش افزايش خوراك 3 مجتمع پتروشيمي با استفاده از گازهاي همراه نفت پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ايران از واردات 3 محصول پليمري بي نياز شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش سرمايه گذاري 6.2 ميليارد يوريي هلدينگ خليج فارس در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش توسعه پايدار صنعت پتروشيمي با حركت در مسير تعالي محقق مي شود پتروشیمی شانا 3 ماه پیش برگزيدگان هفتمين جشنواره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي صنعت پتروشيمي با طي مسير تعالي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش شركت هاي پتروشيمي كشور با الگوي جهاني ارزيابي مي شوند پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ارزش افزايي به مشتري و خلق آينده پايدار در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 3 ماه پیش اقتصاد صنعت پتروشيمي ايران از بخش نفت و گاز جلو مي‎زند پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ايران مي تواند تعيين كننده قيمت محصولات پتروشيمي در منطقه باشد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تفاهم‌نامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش غول پتروشيمي آلمان در پي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران است پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تفاهمنامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش مجتمع پتروشيميايي تخت جمشيد پارس آماده افتتاح رسمي است پتروشیمی شانا 3 ماه پیش آغاز صادرات يك محصول استراتژيك پتروشيمي به هند پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تزريق پايدار خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 3 ماه پیش چهارمين دوره مسابقات آتش نشانان صنعت پتروشيمي برگزار شد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش عربستان قيمت پروپان را افزايش داد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ارزش صادرات محصولات پتروشيمي به 7 ميليارد دلار رسيد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش پتروشيمي ها با قيمت جديد خوراك 30 درصد سود مي كنند پتروشیمی شانا 3 ماه پیش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران 7.5 ميليون تن افزايش يافت پتروشیمی شانا 3 ماه پیش توليد محصولات پتروشيمي ايران به بيش از 42 ميليون تن رسيد پتروشیمی شانا 3 ماه پیش تداوم برداشت حداكثري از ميدان مشترك پارس جنوبي در فصل سرما پتروشیمی شانا 4 ماه پیش عمده محصولات پتروشيمي بندرامام با 56 فروند كشتي صادر شد پتروشیمی شانا 4 ماه پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي براي جذب سرمايه گذار پتروشیمی شانا 4 ماه پیش پتروشيمي صنعتي منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي است پتروشیمی شانا 4 ماه پیش قطار بهره برداري از طرح هاي پتروشيمي توقف ندارد پتروشیمی شانا 4 ماه پیش 2 مجتمع پتروشيمي در ماهشهر به بهره برداري رسيد پتروشیمی شانا 4 ماه پیش اجراي مسئوليت‎هاي اجتماعي از اولويت‎هاي وزارت نفت است پتروشیمی شانا 4 ماه پیش ايران وارد باشگاه جهاني توليدكنندگان ايزوسيانات‌ها شد پتروشیمی شانا 4 ماه پیش نگاهي به صنعت پتروشيمي ايران پس از انقلاب اسلامي پتروشیمی شانا 4 ماه پیش بازار رو به رشد ايزوسيانات‌ها
مجموع موارد: 1275 عدد در 13 صفحه