قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶

قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶ در سایت ارانیکو منتشر شد.

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶ اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به ۹۶/۰۷/۱۶

منبع ارانیکو

نظرات کاربران