افت تولید پارس جنوبی در پی بروز حادثه

افت تولید پارس جنوبی در پی بروز حادثه

در روزهای اخیر با آسیب دیدگی یکی از خطوط لوله ۳۲ اینچ فاز ۱۶ پارس جنوبی تولید گاز در این میدان گازی مشترک حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت.

در حالی که در میانه زمستان دستور تولید حداکثری از ظرفیت های نصب شده در میدان گازی پارس جنوبی از سوی وزیر نفت صادر شده بود و تولیدی بالغ بر ۵۲۰ میلیون متر مکعب در هر روز گاز طبیعی از این میدان گازی صورت می گرفت در روزهای اخیربا آسیب دیدگی و نشت یکی از خطوط لوله ۳۲ اینچ زیر دریایی فاز ۱۶ پارس جنوبی میزان تولید گاز از پارس جنوبی حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت.

پروژه فاز۱۶ پارس جنوبی پیش از این با لنگر اندازی های قایق های صیادی شاهد آسیب دیدگی خط لوله ۴ اینچ انتقال گلایکول بود اما در روزهای اخیر پس از رفع نشت خط لوله انتقال گلایکول، خط لوله اصلی انتقال گاز از سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی به سمت خشکی دچار آسیب دیدگی شد و پی نشت گاز در دریا مدیران مربوطه مجبور به توقف تولید از سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی شدند.

گزارش ها حاکی از این است که این حادثه نیز به دلیل لنگر اندازی یک فروند شناور در محدوده عبور خط لوله ۳۲ اینچ فاز ۱۶ رخ داده است.

منبع خبر: سروش

نظرات کاربران