جزئیات طرح تبدیل خودروهای دنا و سورن به پارس TU۵ + جدول

جزئیات طرح تبدیل خودروهای دنا و سورن به پارس TU۵ + جدول

شرایط تبدیل تعهدات ایران خودرو در خودروهای دنا و سورن به پارس TU۵ اعلام شد.

در بخشنامه جدید ایران خودرو شرایط تبدیل تعهدات این شرکت در خودروهای دنا و سورن به پارس TU5 اعلام شد.

این طرح مشمول مشتریانی است که تعهدات تکمیل وجه خودروی دنا را تا پایان مهرماه 98 و تعهدات تکمیل وجه خودروی سورن را تا پایان مردادماه 98 انجام داده‌اند.

نظرات کاربران