پاسخگویی به نیازهای پژوهشی اعضای اتاق بازرگانی

پاسخگویی به نیازهای پژوهشی اعضای اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی اعضا و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق، با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تفاهم‌نامه امضا کرد.

اتاق بازرگانی ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی اعضا و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق، با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تفاهم‌نامه امضا کرد.

 

دانلود

نظرات کاربران