اخذ عوارض جدید مالیاتی از انواع رنگ، آستری رنگ و روغن جلا تحت عنوان کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

اخذ عوارض جدید مالیاتی از انواع رنگ، آستری رنگ و روغن جلا تحت عنوان کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

اعمال عوارض بر روی کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور

 محمد مسیحی (معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) از اعمال عوارض برای کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، خبر داد.
 بر این اساس و مطابق فرم اعلام شده، انواع رنگ، آستری رنگ و روغن جلا / به استثنای محصولات پایه آب، جزو کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست بوده و مشمول پرداخت عوارض می شوند.

 ضریب عوارض برای محصولات تولیدی داخل کشور در این گروه به میزان 0.2 درصد و کالاهای وارداتی شامل 0.3 درصد اعلام شده است که باید بصورت فصلی و در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.

نظرات کاربران