گسترش صادرات ایران به آذربایجان و ترکیه

گسترش صادرات ایران به آذربایجان و ترکیه

صادرات استان آذربایجان شرقی ایران به کشور آذربایجان و ترکیه افزایش یافته است.

به نقل از ترند، استان آذربایجان شرقی ایران روابط تجاری خود را با کشورهای همسایه گسترش می‌دهد.

بر این اساس، آذربایجان شرقی و کشورهای ترکیه و آذربایجان روابط تجاری گسترده‌ای دارند و صادرات آذربایجان شرقی به این دو کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته‌ است.

محصولات نساجی یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به این دو کشور بوده است.

 ایلنا

نظرات کاربران