محاسبه تعداد پالت در هر محموله خریداری شده محصول pvc با بسته بندی پالت پلاستیکی

محاسبه تعداد پالت در هر محموله خریداری شده محصول pvc با بسته بندی پالت پلاستیکی

محاسبه تعداد پالت در هر محموله خریداری شده محصول pvc با بسته بندی پالت پلاستیکی صورت می‌گیرد.

پتروشیمی اروند  محاسبه تعداد پالت در هر محموله خریداری شده محصول pvc با بسته بندی پالت پلاستیکی را مشخص کرد که در ادامه می‌بینید.

 

پالت اروند

نظرات کاربران