گران‌ترین آپارتمان معامله شده در تهران متری چقدر قیمت خورد؟

گران‌ترین آپارتمان معامله شده در تهران متری چقدر قیمت خورد؟

آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در زمستان سال گذشته، گران‌ترین آپارتمان فروخته شده در تهران بیش از ۵۷ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت داشته است.

در حالی گران‌ترین آپارتمان فروخته شده در تهران متری ۵۷ میلیون تومان قیمت دارد که متوسط قیمت آپارتمان در تهران در زمستان سال گذشته به حدود ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان رسیده است.

بررسی‌های مرکز آمار نشان می دهد گران‌ترین ملک گلنگی فروخته شده در تهران نیز البته بیش از ۶۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته است.

قیمت ملک در تهران و سایر شهرهای ایران افزایش چشمگیر را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. متوسط قیمت معامله آپارتمان نسبت به سال زمستان سال ۱۳۹۶، رشدی بیش از ۸۱.۷ درصد را نشان می دهد.

 خبر آنلاین

نظرات کاربران