قیمت پایه‌ 25 فروردین ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ 25 فروردین ماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 97/1/25 در سایت ارانیکو منتشر شد.

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 97/1/25 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 97/1/25

نظرات کاربران