دستیابی ایران به دانش تولید یک کاتالیست پر کاربرد تحریمی

دستیابی ایران به دانش تولید یک کاتالیست پر کاربرد تحریمی

متخصصان کشورمان موفق شدند دانش تولید کاتالیست SAC۵۰۰ مورد استفاده در تولید یک گرید خاص پلی اتیلن را بومی سازی کنند.

کاتالیست مخصوصی که در تولید پلی اتیلن گرید 100 در ساخت لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد، از سوی شرکت های معدود اروپایی صاحب دانش آن مورد تحریم قرار گرفته و به ایران فروخته نشد. 

متخصصان کشورمان در تلاشی 10 ساله موفق شدند به دانش تولید این کاتالیست هایتک و تحریمی دست یافته و آنرا تجاری سازی کنند. 

اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران جزو معدود شرکت های جهان است که دانش تولید این نوع کاتالیست را با عنوان کاتالیست SAC500 بومی سازی کرده و اکنون صاحب لایسنس این دانش است. 

نظرات کاربران