پتروشیمی‌ اراک، عرضه قطره چکانی را معنا کرد!

پتروشیمی‌ اراک، عرضه قطره چکانی را معنا کرد!

دی اتیل هگزانول، یکی از محصولاتی است که پتروشیمی‌ها در هفته‌های اخیر، با عدم عرضه مناسب و کافی، سبب جهش قیمتی شدند.

اتصالات وحید

دی اتیل هگزانول، یکی از محصولاتی است که پتروشیمی‌ها در هفته‌های اخیر، با عدم عرضه مناسب و کافی، سبب جهش قیمتی شدند.
پتروشیمی‌ اراک، عرضه قطره چکانی را معنا کرد!

 

به گزارش اینپیا، جدول پایین نشان می‌دهد پتروشیمی‌ اراک، تولیدکننده ماده اولیه دی اتیل هگزانول در هفته های اخیر عرضه‌های بسیار ناکافی و نامناسبی داشته و همین موضوع سبب افزایش شدید درصد رقابت‌های بورس و در ادامه جهش قیمتی شده است.

 

همزمان با کاهش عرضه، قیمت ها به طور سرسام‌آوری بالا رفته اند که مشخص نیست ادامه این روند چه آسیبی به صنعت کفش کشور خواهد رساند. طبق جدول بالا پایین، عدم عرضه کافی، به شدت برای پتروشیمی‌ها سودآور بوده است.

دفتر توسعه صنایع تکمیلی می‌تواند به عنوان نهاد میانجی پتروشیمی‌ها و صنایع تکمیلی بر عرضه‌های پتروشیمی‌ها نظارت نماید تا چنین خسارت‌های جبران ناپذیری به تولیدکنندگان وارد نشود.

 


نظرات کاربران