کجای تهران می‌توان آپارتمان زیر ۵۰۰ میلیون تومان خرید؟

کجای تهران می‌توان آپارتمان زیر ۵۰۰ میلیون تومان خرید؟

آمار رسمی نشان می‌دهد در ایستگاه پایانی فصل پاییز، بیش از ۴۷ درصد از معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان تعلق داشته است.

گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری، بیشترین سهم از معاملات خرید و فروش معادل 17/2 درصد به آپارتمان‌های با ارزش کل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است. پس از این گروه، آپارتمان‌های ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با سهم 16/6 درصد و آپارتمان‌های ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان با سهم 10/9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

به گفته مشاوران املاک در حال حاضر عمده متقاضیان موجود در بازار خانه‌اولی‌هایی هستند که با اهرم تسهیلات صندوق مسکن یکم قادر به خرید واحد مسکونی هستند اما این گروه متقاضیان به دلیل همزمانی رشد قیمت‌ها و سررسید اخذ تسهیلات بانکی خود، ناگزیر به انتخاب واحدهایی هستند که به دلیل متراژ پایین (عمدتا زیر ۶۰ مترمربع) بودجه کمتری را نیاز دارند. مشاوران املاک عنوان می‌کنند واحدهای مسکونی ریزمتراژ در گروه‌های سنی مختلف عمدتا در مناطق جنوبی و مرکزی شهر با بودجه خرید این گروه از متقاضیان خرید مسکن هماهنگی دارد.

نظرات کاربران