بسته محرمانه برای مدیریت تحریم‌ها

 بسته محرمانه برای مدیریت تحریم‌ها

بسته محرمانه دولت و مجلس برای مدیریت تحریم‌های جدید آماده شد.

سعید باستانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کمیسیون با تشکیل ۱۰ کارگروه تمام صنایع نفت، آب و برق، پتروشیمی و حتی خودروسازی را بررسی و برنامه ریزی لازم را در مورد برخورد با تحریم‌های جدید انجام داده است.

نظرات کاربران