علت فوت «دنیا ویسی» در دست بررسی است

علت فوت «دنیا ویسی» در دست بررسی است

علت فوت «دنیا ویسی» در دست بررسی است دادستان سنندج: علت فوت دنیا ویسی براساس مستندات قانونی، بازسازی صحنه و نظریه پزشکی قانونی مشخص خواهد شد. اگر کسی در این رابطه قصوری داشته باشد، بدون کوچکترین اغماضی برخورد خواهد شد. پزشکی قانونی استان تاکنون نظریه‌ای در مورد علت مرگ این دانش‌آموز نداده است

‍ علت فوت «دنیا ویسی» در دست بررسی است

دادستان سنندج: علت فوت دنیا ویسی براساس مستندات قانونی، بازسازی صحنه و نظریه پزشکی قانونی مشخص خواهد شد.
اگر کسی در این رابطه قصوری داشته باشد، بدون کوچکترین اغماضی برخورد خواهد شد.
پزشکی قانونی استان تاکنون نظریه‌ای در مورد علت مرگ این دانش‌آموز نداده است و ما هم پیگیری‌ها خود را انجام می‌دهیم

 

نظرات کاربران