چگونگی تامین ارز شرکت‌های بیمه

 چگونگی تامین ارز شرکت‌های بیمه

شرکت‌های بیمه می‌توانند جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه‌های اتکایی، موضوع بند ۱۵ قسمت «ب» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.

بیمه مرکزی: شرکت‌های بیمه می‌توانند جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه‌های اتکایی، موضوع بند ۱۵ قسمت «ب» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.

در نامه‌ای که توسط امید میرآقازاده؛ مدیرکل حساب‌ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه ارسال شده آمده است: با عنایت به تغییرات نرخ ارز و لزوم اتخاذ رویه‌ای ثابت در ثبت درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های بیمه، با استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و پاسخ آن بانک در نامه‌های شماره ۲۱۹۳۸۰/۹۷ مورخ ۲۶ شهریور ۹۷ و ۲۲۸۹۸۰/۹۷ مورخ چهارم مهرماه ۱۳۹۷ مقرر شد که شرکت‌های بیمه جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه‌های اتکایی، موضوع بند ۱۵ قسمت «ب» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین حساب‌های بانکی شرکت‌های بیمه مشمول بند (۵) از قسمت (ج) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی هستند که نحوه استفاده از حساب‌های ارزی و حواله‌های ارزی تبیین و به شبکه‌های بانکی کشور ابلاغ شد.

نظرات کاربران