جدیدترین تصویر از دلواپسان همیشه در صحنه!

جدیدترین تصویر از دلواپسان همیشه در صحنه!

نعیم تدین با انتشار این کارتون در کانال شهرونگ، کنایه ای به منتقدان و مخالفان تصویب سی اف تی حاضر در اطراف مجلس زده که گویا معنای سی اف تی را نیز نمی دانستند!

نظرات کاربران