قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی تا 21 مرداد ماه اعلام شد

قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی تا 21 مرداد ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت پایه عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

در صورتیکه یکشنبه هر ماه مصادف به تعطیلی رسمی باشد قیمت اعلام شده تا یکشنبه هفته بعد معتبر می باشد.

 

نظرات کاربران