آلترناتیو دلار

آلترناتیو دلار

دوشنبه گذشته سه قدرت اروپایی برای تجارت غیردلاری با ایران توافق خود را اعلام کردند. فرانسه، آلمان و انگلیس سه قدرت بزرگ اروپایی و عضو برجام با هدف حفاظت از فعالیت‌های بازرگانی‌شرکت‌های کشورهای‌شان در مقابل تحریم‌های‌واشنگتن تصمیم گرفتند تا بدون دلار با ایران مراودات تجاری انجام دهند. تصمیمی که پیش از این کمیسیون اروپا تحت قانون انسداد زمینه‌های ورود به آن را برای ایران مهیا کرد و طی بیانیه ٤‌بندی علاوه بر تعریف مدل‌های همکاری جدید سعی کرد موانع سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با کشورهای اروپایی را بردارد. تحت این قانون پیروی شرکت‌های اتحادیه اروپا از تحریم‌های فرامرزی امریکا ممنوع اعلام شد و به شرکت‌ها اجازه داده شد تا زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها را از عامل آن دریافت کنند. حال توافقی برای حذف دلار امریکا از روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران مطرح شده و وزیر خارجه ایران معتقد است تمام اعضای برجام که لااقل سه عضو آن از متحدین نزدیک امریکا هستند، اراده سیاسی دارند تا در مقابل اقدام امریکا بایستند. اما آیا حذف دلار از مبادلات تجاری به نفع تجارت است یا زیان‌آور خواهد بود؟ به باور فعالان اقتصادی حذف دلار از مبادلات تجاری اگرچه در مقاطعی مطرح می‌شده اما به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کشور هیچگاه عملی نشده است. آنها معتقدند استفاده از یورو به جای دلار همانند مسکنی برای روابط تجاری ایران با اروپا می‌ماند که تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود و در بلندمدت تبعاتی خوبی برای اقتصاد کشور به جا نخواهد گذاشت. فعالان بخش خصوصی حذف دلار را در راستای سهولت در مراودات بانکی و نبود دخالت‌های امریکا و تحریم‌های آن مثبت تلقی می‌کنند اما آنها بر این باورند که حذف ناگهانی این ارز سبب بروز مشکلات دیگری در جریان اقتصادی کشور خواهد شد و بهتر است در این فصل از روابط تجاری ایران تنها در برخی از مبادلات با کشورهای خاص دلار حذف شود. در حالی تجارت غیردلاری اروپا با ایران منوط بر حذف دلار با اما و اگرهایی روبه‌رو شده که باید دید سیاستگذاران با چه تاکتیکی از این توافق اروپایی استقبال می‌کنند و چگونه تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد کشور را با استفاده از یورو خنثی می‌کنند؟ اعتماد

تصمیمی که پیش از این کمیسیون اروپا تحت قانون انسداد زمینه‌های ورود به آن را برای ایران مهیا کرد و طی بیانیه ٤‌بندی علاوه بر تعریف مدل‌های همکاری جدید سعی کرد موانع سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با کشورهای اروپایی را بردارد. تحت این قانون پیروی شرکت‌های اتحادیه اروپا از تحریم‌های فرامرزی امریکا ممنوع اعلام شد و به شرکت‌ها اجازه داده شد تا زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها را از عامل آن دریافت کنند. حال توافقی برای حذف دلار امریکا از روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران مطرح شده و وزیر خارجه ایران معتقد است تمام اعضای برجام که لااقل سه عضو آن از متحدین نزدیک امریکا هستند، اراده سیاسی دارند تا در مقابل اقدام امریکا بایستند. اما آیا حذف دلار از مبادلات تجاری به نفع تجارت است یا زیان‌آور خواهد بود؟ به باور فعالان اقتصادی حذف دلار از مبادلات تجاری اگرچه در مقاطعی مطرح می‌شده اما به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کشور هیچگاه عملی نشده است. آنها معتقدند استفاده از یورو به جای دلار همانند مسکنی برای روابط تجاری ایران با اروپا می‌ماند که تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود و در بلندمدت تبعاتی خوبی برای اقتصاد کشور به جا نخواهد گذاشت. فعالان بخش خصوصی حذف دلار را در راستای سهولت در مراودات بانکی و نبود دخالت‌های امریکا و تحریم‌های آن مثبت تلقی می‌کنند اما آنها بر این باورند که حذف ناگهانی این ارز سبب بروز مشکلات دیگری در جریان اقتصادی کشور خواهد شد و بهتر است در این فصل از روابط تجاری ایران تنها در برخی از مبادلات با کشورهای خاص دلار حذف شود. در حالی تجارت غیردلاری اروپا با ایران منوط بر حذف دلار با اما و اگرهایی روبه‌رو شده که باید دید سیاستگذاران با چه تاکتیکی از این توافق اروپایی استقبال می‌کنند و چگونه تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد کشور را با استفاده از یورو خنثی می‌کنند؟

 اعتماد

نظرات کاربران