آنالیز مواد S-65 پتروشیمی آبادان

آنالیز مواد S-65 پتروشیمی آبادان

اطلاعات کلی

نام گرید

S-65
تولیدکننده پتروشیمی آبادان
دسته‌ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
ویژگی‌ها پی وی سی سوسپانسیونی

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Dark Resin Particles 0 - 10 Count    
Density 0.46 - 0.6 g/cm³ Apparent Bulk Density  
Inherent Viscosity 0.85 - 0.91      
K-Value 64 - 66      
Particle size distribution 85 % 85≤ , Retained on 200μm  
Porosity(Plasticizer Absorption) 0.1 - 0.26 cm³/g    
Volatiles 0.7 % Maximum Value  

 

نظرات کاربران