قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شد

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 23 اردیبشهت ماه 97) برای عرضه تا 30 اردیبهشت ماه توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام شد.

در صورت مصادف شدن روزهای شنبه یا یکشنبه با تعطیلات رسمی کشور، اعلام قیمت انجام نمی شود و تا زمان اعلام قیمت بعدی، قیمت قبلی معتبر خواهد بود. 

 

دانلود قیمت مواد پتروشیمی

نظرات کاربران