روایت بانک مرکزی از جریان خروج سرمایه/کاهش ۱۴ میلیارد دلاری حساب سرمایه در ۹ ماه

روایت بانک مرکزی از جریان خروج سرمایه/کاهش ۱۴ میلیارد دلاری حساب سرمایه در ۹ ماه

خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه سال گذشته به منفی ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار رسیده است.

براساس آمار نماگرهای اقتصادی سه ماه سوم سال ۹۶، تراز پرداخت‌ها در بخش حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی، خالص حساب سرمایه ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار بوده بوده است.

در ۹ ماهه سال گذشته حساب سرمایه در کوتاه مدت منفی ۱۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و در بخش بلند مدت مثبت ۲۱۳ میلیون دلار بوده است. 

همچنین تغییر در ذخایر بین‌المللی هم منفی ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار درج شده است.

منفی شدن خالص حساب سرمایه در یک اقتصاد بیانگر جریان خروج سرمایه است که براساس گزارش‌ اخیر بانک مرکزی، این فرایند در سال ۹۲، ۹۵ و ۹۶ وجود داشته و خالص حساب سرمایه منفی بوده است.

منبع فارس

نظرات کاربران