نماینده نمایشگاه چایناپلاست در ایران پکیج نمایشگاهی خود را ارائه کرد + جدول هزینه ها

نماینده نمایشگاه چایناپلاست در ایران پکیج نمایشگاهی خود را ارائه کرد + جدول هزینه ها

نمایشگاه چاینا پلاس 2016 پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه 1395 در شهر شانگهای برگزار می شود. انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری به عنوان یکی از نمایندگان این نمایشگاه پکیج بازدید از نمایشگاه چاینا پلاس را منتشر کرد.

نمایشگاه چاینا پلاست 2016 پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه 1395 در شهر شانگهای برگزار می شود. انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری به عنوان یکی از نمایندگان این نمایشگاه پکیج بازدید از نمایشگاه چاینا پلاس را منتشر کرد.

تصویر زیر مشخصات پکیج ارائه شده را نشان می دهد. انجمن ماشین سازان این پکیج را سه ماه مانده به برگزاری نمایشگاه معرفی کرده است:

شماره های تماس:
02177788204

02177788205

 

نظرات کاربران