قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶ در سایت ارانیکو منتشر شد.

 به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶ اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به ۹۶/۰۹/۲۶

نظرات کاربران