قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 3743 0 (0%) 3743 3734 15 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4055 0 (0%) 4084 4053 12 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1030 0 (0%) 1030 1027 18 ساعت پیش
دلار فروش سامانه سنا 3749 0 (0%) 3749 3746 14 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4049 0 (0%) 4049 3993 12 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1031 0 (0%) 1031 1030 16 ساعت پیش