قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 1142 0 (0%) 1142 1142 1 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 9112 0 (0%) 9112 9112 1 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2140 0 (0%) 2140 2140 1 سال پیش
دلار خرید سامانه سنا 1123 0 (0%) 1123 1123 1 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 9268 0 (0%) 9268 9268 1 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2117 0 (0%) 2117 2117 1 سال پیش