قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 4982 0 (0%) 5002 4969 1 ماه پیش
یورو فروش سامانه سنا 6293 0 (0%) 6339 6242 1 ماه پیش
درهم فروش سامانه سنا 801 0 (0%) 801 800 1 ماه پیش
دلار خرید سامانه سنا 4981 0 (0%) 5131 4967 1 ماه پیش
یورو خرید سامانه سنا 6392 0 (0%) 6395 6343 1 ماه پیش
درهم خرید سامانه سنا 804 0 (0%) 830 804 1 ماه پیش