قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 4763 0 (0%) 4799 4762 15 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 5788 0 (0%) 5821 5755 14 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 759 0 (0%) 759 752 15 ساعت پیش
دلار خرید سامانه سنا 4756 0 (0%) 4819 4756 14 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 5785 0 (0%) 5893 5767 14 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 758 0 (0%) 760 757 15 ساعت پیش