قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 3746 0 (0%) 3750 3746 20 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4178 0 (0%) 4266 4166 14 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1029 0 (0%) 1030 1027 14 ساعت پیش
دلار خرید سامانه سنا 3741 0 (0%) 3742 3733 15 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4170 0 (0%) 4245 4157 14 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1028 0 (0%) 1029 1027 14 ساعت پیش