قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 3738 0 (0%) 3740 3728 10 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4181 0 (0%) 4237 4140 10 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1024 0 (0%) 1030 1024 14 ساعت پیش
دلار خرید سامانه سنا 3730 0 (0%) 3731 3721 10 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4240 0 (0%) 4242 4118 10 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1023 0 (0%) 1023 1017 18 ساعت پیش