قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 3872 2 (0.05%) 3894 3840 2 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4260 1 (0.02%) 4267 4256 33 دقیقه پیش
درهم خرید سامانه سنا 1076 1 (0.09%) 1076 1062 33 دقیقه پیش
دلار فروش سامانه سنا 3877 1 (0.03%) 3904 3877 33 دقیقه پیش
یورو فروش سامانه سنا 4266 3 (0.07%) 4282 4261 2 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1077 1 (0.09%) 1079 1076 3 ساعت پیش