قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 4011 0 (0%) 4017 4006 1 روز پیش
یورو فروش سامانه سنا 4747 0 (0%) 4747 4667 1 روز پیش
درهم فروش سامانه سنا 1098 0 (0%) 1101 1098 1 روز پیش
دلار خرید سامانه سنا 4005 0 (0%) 4033 4005 1 روز پیش
یورو خرید سامانه سنا 4761 0 (0%) 4763 4749 1 روز پیش
درهم خرید سامانه سنا 1096 0 (0%) 1100 1095 1 روز پیش