قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 4188 1 (0.02%) 4194 4188 7 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4980 3 (0.06%) 4995 4977 4 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1149 5 (0.44%) 1155 1149 5 ساعت پیش
دلار خرید سامانه سنا 4181 1 (0.02%) 4194 4165 5 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4953 1 (0.02%) 4990 4937 4 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1150 1 (0.09%) 1154 1150 5 ساعت پیش