افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 24 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 24 ساعت پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 24 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6750 0 (0%) 6750 6750 24 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 24 ساعت پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 24 ساعت پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7300 0 (0%) 7300 7300 24 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 24 ساعت پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 14700 0 (0%) 14700 14700 24 ساعت پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 12850 0 (0%) 12850 12850 5 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4950 0 (0%) 4950 4950 24 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 24 ساعت پیش