افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 6 روز پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 6 روز پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 7450 0 (0%) 7450 7450 6 روز پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 2 ماه پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 2 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 6 روز پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 4 هفته پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 17100 0 (0%) 17100 17100 6 روز پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 5 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 6 روز پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 6 روز پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 6 روز پیش