افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 2 هفته پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 هفته پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6700 0 (0%) 6700 6700 2 هفته پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 2 هفته پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12300 0 (0%) 12300 12300 2 هفته پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 2 هفته پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 2 هفته پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 2 هفته پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 12850 0 (0%) 12850 12850 3 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 2 هفته پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5150 0 (0%) 5150 5150 2 هفته پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 2 هفته پیش