شیمیایی / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 26eaa3e32dee0c994685bd781ddfb8ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) defc5e798035c639b7dd9e1e0abdb159 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 1c3aae4ea2a0a5a1bf7f2cf714152057 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 92e8f5d2e9ea774e9590b540da465e6f 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز - 0 (0%) - - -
قیر PG6416 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 53dbc9cd8cadc5478f7b32fe9831a8ad 0 (0%) - - 5 روز پیش
سبد میلگرد 12تا32-A3 فولاد آذربایجان - 0 (0%) - - -
گندم دورم کرمان a36657bf3eb3a10e8a0021ef293fb81d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم خوزستان d0355e53788cd286b3ea686099729467 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم فارس - 0 (0%) - - -
قیر 200300 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز c50f9d75c1261f3c38f867266cb78245 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر خام برزیل 899a2d58a3ffd6a2ddfb9a41c6022a1f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
اسلاک واکس سنگین ویژه 12% نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه fd83222f634f96e511c909d35bdc8f95 0 (0%) - - 11 ماه پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 2655b1be04b85ba2c82334a165706291 0 (0%) - - 11 ماه پیش
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند fff22e08bc3d513376fc80da5dca60d6 0 (0%) - - 5 ماه پیش
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9974af947f4578438b9679dc9071d265 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 4a989fbf0c25b3b50b87e6be185a8e6f 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه fbc5459c09a639dce9d5776db409e17a 0 (0%) - - 1 سال پیش
متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون d8626f01c633ecfa369fbc1ac2fc5872 0 (0%) - - 11 ماه پیش
متیلن دی فنیل ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 8c82ca74fb9d4179c360d795283b7557 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 6015ab75dd5b8288481730287f171f29 0 (0%) - - 1 هفته پیش
سود کاستیک پتروشیمی اروند d2564664703ed22310215d690909a44d 0 (0%) - - 1 هفته پیش
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام a8e6e2b0ec8ac3264687c6d63c4385dd 0 (0%) - - 3 سال پیش
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 34c1c1beabe69d715b1e5f7b52e8cdc8 0 (0%) - - 1 هفته پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 40f4bce2f5bbb3f63599f4d818bcde93 0 (0%) - - 1 هفته پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون d72dd849e24ce993eafb3b2bf4d0ad7e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 579662bece1575e938db62bff4f8e663 0 (0%) - - 1 هفته پیش
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 4efd4917527498e23434b27637383cf5 0 (0%) - - 1 هفته پیش
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه aeb617fed1bf425b02c3ff7f1f7c604b 0 (0%) - - 1 هفته پیش
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا c1d9802eb584e0f2b3439505ee797a51 0 (0%) - - 3 سال پیش
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند d6316ad265c1ecfb8d564f6cdfb826b9 0 (0%) - - 1 هفته پیش
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 9b46315dca0d594a9dbd9d47a105a2f7 0 (0%) - - 2 ماه پیش
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید f4b17db634c5f3fe08bf1332ef4c27b3 0 (0%) - - 1 هفته پیش
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 62382f149848882a48d9831b7edcb9d9 0 (0%) - - 1 هفته پیش
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند b4baa759cb9daa565f200955ede339cc 0 (0%) - - 1 هفته پیش
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 626575cdd5d71d987fd2fb40f5842bb4 0 (0%) - - 1 هفته پیش
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 2e3bdd5722525092d5a301753b23b339 0 (0%) - - 1 هفته پیش
استایرن منومر پتروشیمی پارس a421f531f2d7ddd22fbdc7e8b73501e7 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 61b8379a0e9445037a687177e91481df 0 (0%) - - 2 سال پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 92cffb2bec44c7b39328884b3067b2b1 0 (0%) - - 5 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 875f42c18c9d357065451daaf72905d6 0 (0%) - - 4 ماه پیش
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 9885a06b13cff9659315a3ac07cbfbfc 0 (0%) - - 3 سال پیش
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 594d65c2fcf2df96b8ca35d5f5a2432b 0 (0%) - - 3 سال پیش
بنزن ذوب آهن اصفهان bfbf837549e3df2b6f88cdd53659096b 0 (0%) - - 2 سال پیش
بنزن پتروشیمی بندرامام 67657cefd5a287c70b3bf27282d956cb 0 (0%) - - 1 هفته پیش
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 92975b16ee1b08bd0d13928e966c2850 0 (0%) - - 1 هفته پیش
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران e1dd488bd9cfdd5f6164ca4a02eb1632 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 809169e9cea91ea8af96c42d75a67edd 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 97ee033c215c5939c72353f7abd41234 0 (0%) - - 3 سال پیش
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 6daa10df1e1db6e339a56610fecf1a15 0 (0%) - - 2 سال پیش
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز e7f290f0c5f2bbb13a4fd7bdb8a7910b 0 (0%) - - 2 سال پیش
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه b316d221b17c7deeaf1aa6232f12bd94 0 (0%) - - 1 هفته پیش
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 2e744820dc8f36eb858afbe5d1ba47fe 0 (0%) - - 1 هفته پیش
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8d0bd0e30bdfe31694c8871d0b9a36e4 0 (0%) - - 5 روز پیش
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 65365b888d18eb185c687aa0f4654eef 0 (0%) - - 6 روز پیش
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز f1e87485a2b88b20835fc823dea85817 0 (0%) - - 5 روز پیش
پارازایلین پتروشیمی برزویه 52a07e97ed212b1e681064f16b9f00e5 0 (0%) - - 1 هفته پیش
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 44dd018a6071e3c70436c2e7ac427133 0 (0%) - - 3 هفته پیش
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 849d8cd8659900dddc7c53fbc1287ce3 0 (0%) - - 2 سال پیش
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 3490d09338b49b18e9acd7c634dc503f 0 (0%) - - 6 روز پیش
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 21f4ea98ccccb70ba3152dd6966cabba 0 (0%) - - 5 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 201131334e51ad2a161d42e45f3a24f3 0 (0%) - - 6 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 72fa5826e4d21b4bca21a17e1f224692 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی dabe2e8bf0f8c8800f954634b1543f5c 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 40817e40c128e0a635eceed8c07e487a 0 (0%) - - 5 روز پیش
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم f85b0315e64520f93179e8d084634d56 0 (0%) - - 4 ماه پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی f5f1d8b9b4362d9ca483fbe1887a8a20 0 (0%) - - 3 هفته پیش
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 8c87259a4337f989ed3b38f3a8dde8e6 0 (0%) - - 5 روز پیش
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 5d8f415dcffbf13713ab82d667941f09 0 (0%) - - 6 روز پیش
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند cc3cc36915c232f3eaf656d6ba7fd1cc 0 (0%) - - 2 سال پیش
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان d16fd8b93c2b825d128b5e50680cbc80 0 (0%) - - 2 هفته پیش
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند dd015959d7f1560b9f0be04115d48216 0 (0%) - - 1 هفته پیش
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 8572d6964e118b33d2d25f287b7d4de9 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 3bd87166ce8dcf2cf5878a565c9e7bad 0 (0%) - - 2 سال پیش
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 8013f083f344562b2fba812ba5fbdeff 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان deb61682775c116aadcef121753c58c7 0 (0%) - - 3 سال پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 16eaaf5cb979bccc205a288608eea44b 0 (0%) - - 6 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 634e70751f15ce4549297a4fef613e24 0 (0%) - - 5 روز پیش
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 961c691918c8ece1152622be26123710 0 (0%) - - 6 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه a978c114b6ca40a684a2cee138dd7eba 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 930af053ecc7eca159ffceff23adb3cf 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اوره گرانول پتروشیمی رازی 5092dce1ad4c4a912aef53769e1cf98e 0 (0%) - - 1 هفته پیش
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند c9f1aa219e826c30b706659322e03a79 0 (0%) - - 6 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 345ad60cc347a4bb2953e55e9f14162f 0 (0%) - - 5 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 36245e24fb532cae02c5d96e4a3ee935 0 (0%) - - 5 ماه پیش
سبد میلگرد12تا32-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند فیروزکوه - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین b43cf85ebd129b3873b35f3b804cc053 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه 139f4bfdcdb19f8edd1f7599c24ea21a 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 7f0a24e7db8182bac3abe18eeb0f56e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ cc6cde823ff335980a4a5b514d7aa09c 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 6e1aac6bfb767c5d551f76e39bc0a9b6 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی ایلام e4eb970bb072cbd1ab39f9c34b6b14b4 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی فارس 97f2b859994686de3767bade99282af1 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خوزستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی گلستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی یزد 1a587041630486b4857f70a948808bd6 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی کردستان 1e3e26fedfb6a538412859d8549d9681 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی bc60d3f635e635b1d195754bdf9f8fdc 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9ce1b1ef99fdea695743a840d7d59fd8 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان 162447a62c8146db861194523671be62 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی کرمانشاه 559740002f73aa297c581a3031608040 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی 0726ce4db4606fddb08008dc6cbe3789 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی اصفهان 5eed5b0276e9dac60c71f20fdebb92e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه - 0 (0%) - - -
روغن خام آفتابگردان روسیه - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی ماکیان مهر گنبد - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مجتمع کشت و صنعت فدک - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 1a4fee8c82bcf27ce397f8572f99e9b2 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی دام و طیور دشت کیمیا - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی کیوان مرغ پر طلای مهاباد - 0 (0%) - - -
سلاپس واکس پالایش نفت بندرعباس - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا اکسدانه - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد fe8656df0eca00806bdd7396d4220363 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران - 0 (0%) - - -
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 2842ee024026d8b8728676285427dbfc 0 (0%) - - 9 ماه پیش

پلیمر / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 6917ac5526d4ac2853275e3288b69d8b 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 5998e180772449639287dd446dcb4259 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان d09e7682f4e892064b76243835a84969 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 2bff6e3c2ae7aa98ceb3c7c8709a1eca 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 4034a00e442ed285c34dfacf22e0fa3d 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی c50085e98f2b9534298cb0714e67aef9 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان eed74125c5c67a428e3e97ca4d5962e3 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 7b8d50f812c294c69fa1e5392df05c62 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 594c8760703d015d44b7d1bbb1a66f83 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان b4f60a445bb73cb3555becda9c1d6b0c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان b1da5c6196a47e50847d287106e7383d 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 75ea435681083c5168166d27cb7ba3d6 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 39b654732c47d661a3f13ac602ad767a 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون eb2a626a6eabf2ff97199b3d28531662 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم c4591376593f92a62291ec70379295fd 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند afa4c5a8f7717cf3cf1f141ffe1b6df3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون d93d066af7b66e8f8027bed3e495d20d 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام fa0c2940ed74ed263d6975d0bfbe0b9d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی d56b740b10ad7f58ba7653fbb465147e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون a77e657605d92a924daace2c71fa6321 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 943652effa497b6923feded168f196f8 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 6960924ab874227dd8172b098f902884 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر f8e9d74470307cc2d3720f1ebcbd4dab 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 8d155da588eb6d533c2b8d65ded65203 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 4ef99ba2164feb4f6bc089f5daf5919e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 5550bf95f03527ec3c2be10dd57ab9d1 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول bed4a66274b6e76bdb69affb5dd58e8e 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 2b479df1640a4d98a0c47e2d45ffa319 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون cd9e405820d939b712f53469de61d891 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم c27ef22173dd8a0841520cd304a099cb 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 0ca1d213725b18b902e2eb32421376fd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 93c60be7b31b4c3d1e154bd8189e2a0c 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 59014025c46c996e84814bc7e1179358 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 409c3a3d5476f61827372db526f5bf94 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم a31a41b723f3daad8827c733a462dedf 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم b9a2e853ff1344dfbb46e50a9b2c9598 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 1be5553488f0ef735fab53e4ead72f50 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 8759c9afe130924667f7f937dc4b6ea9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 54bc0e76e4121b01c5964fc67fc46269 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان ab96cb66c653f8398cae7c2db90c8e50 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 0f1702a41c8159656bff07d951ec5f5c 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم e0105f0075eb1b3d6766cf00872d6a7c 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند b641f163adb348c0b5e5e9fb9cbee44f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 312ab31870b5ec7b685a8a5d6db6b6b8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام f8467bb673d0c543773ce0ea15b4c9c6 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 4cedf6a4a37d3176c6cee53633cd15f5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 743b3a2787ff8f00dfd2f7cdefd56580 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 15e89c19d872458af0b9fa95d970366e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 13cbcc5da941f297e8d05c5cb7132c3f 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 18d834914fa1d7930dd3aeea94aead51 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 94f27f904b29255cab48971c623f1cd3 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 529fbfadae8b8988649ff7a51e398cf3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز b644bd44ab59bb939325b3b3946a78bd 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f27a77e5558db4914cdece40b5b594f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 01d6a3b9dd1cf5ae23b35b2951baf954 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند d7ea823776ee23f9179867463d9d7e5f 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز ea734fb22381845a2106402a13ff1afc 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e82c479477f1261aa943a02d1e488fa9 0 (0%) - - 3 ماه پیش
شمش آلیاژ ADC12 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم aed33d046c7b1cb677d75a5388b816a8 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 437c61c42fe753a5195fa9e31ec5c73e 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز e9876679355a5225fb06c2150e402d07 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان b2c252e5f91c884c51a45a2dc373cb9d 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 24c8575e0fd9e22790a3622bee053cfe 0 (0%) - - 3 سال پیش
بیلت 6061-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 5cf8dd31c1371e322e06e77473ceb293 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز fcd5f5854b0295f79180147a051667b5 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان 5adfbd8f37ff8b9a3e9fd8dd01086904 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا سویابین - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 9d8fcc9f054f044266df51eafda13716 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی لرستان 6a7a137cb303d5c768800fda404f4bbf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم d269f2b96d4783c0e0a44061aa03eca9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند f3796fd78f84003ddb3e4b5b17b61d0c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 021418d30cfdd07226a04bff5ae96e3b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 67fb6cb3ff1abe9c87953a83a1cf44aa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 606ef5ff70a4ab3d2df2b5f69817bd8a 0 (0%) - - 3 روز پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 00f2b5f8a3b3764a2f3cb4b7f1ab4f49 0 (0%) - - 2 سال پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
قیر 85100 نفت جی b1324c420e42f84cc6a00a6f242f7cd2 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز ca339b5c9426bb056764ab24b08d95fa 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز - 0 (0%) - - -
گندم دورم کرمانشاه c21ecafa0550eb2e6b9259072a5cfcd5 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم ایلام bc8bf5940c07a90c1010a4052ab4f7d3 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس a59338ae9fd41e248b4b19ec07577840 0 (0%) - - 1 سال پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 2d602710f605a470275409b0a52701df 0 (0%) - - 1 سال پیش
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران dfef080f80d78942eb3463a0f02cd334 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین ab6bde851b24f63dbe1d8d475e421023 0 (0%) - - 1 سال پیش
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 12c36157e0d215c303df3833b9a0698c 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 353b81b7dd8d1cdc660984c54a06d73a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان b8f2e357a1e7f2f4fd1b0902835057fe 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 75c6af3ea0067d506f0938c48d2ebbe5 0 (0%) - - 3 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 3a35e84634803a64821f9e2df1920892 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 630b1f713fea5549c87721b7a3effd93 0 (0%) - - 3 روز پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان cf0592ed5ee7687ddb91572c6f834561 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 1615560764732a809ab9722afe00d24d 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 45b90e7f3a2090f67aae5fa0a1146bd8 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان f055be5ffc59c0e6c8b72942ee89db6f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم ab08ff8b427a8cd535f0f59595d78b7e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان c3315879d9e9432e951aa4a9aa460fb9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم b81fc61723efd53fb839db1d4f78e065 0 (0%) - - 1 ماه پیش
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مازندران - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 0027feea9e4727228fc9f23c19750b67 0 (0%) - - 4 روز پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) eaddcbbe498686f97f037f7c7ff65368 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ecc7bc2a6ea5c9813f1202138a6179f9 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 0 (0%) - - -
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46aeb9d49ebc9e513a8277cb0e58240f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس f7df756f608fe4280c9725ff3ff5dc21 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان - 0 (0%) - - -
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز cc1481364f3c37dfbf9f9eda28753edc 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت جی b2de5b656b6c3691eb5173b985166d40 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان e2617d2fe62a422712d51cf0962ee0a0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان b91939f9e95f6208944aff372ba86003 0 (0%) - - 4 ماه پیش
ذرت دانه ای کرمانشاه - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای البرز - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان f10ba041b37ac3577e394f38109679e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 0e2ef0d638a95c67aa33ecb072cc8ded 0 (0%) - - 3 روز پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 203b669e58514b6e2783818893e97e50 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - 0 (0%) - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 223c4199844ddae3ba501d9405fb255b 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله b86a7023dca3774d67c432eaa4e920f3 0 (0%) - - 10 ماه پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 3cf17212983300aeadaa2072d1d6ca29 0 (0%) - - 2 سال پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد e2bebda0818ac9e872ba1fc43cad371d 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 5b9a7fd4e5cfc8193c3a46e3f5de3cf4 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b7cd5fb52d02db36356e29f7ffc34430 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد b79889d0e4023db4b9957fa18db31c9b 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 33f11312797a0caeb3af0fd6d9836725 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 1d3a60428c8cfaae50785716b76ab8de 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 29cd411e6023dc88ff9f927ef385ab97 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 457e5c11cfa12149b48c363b55fbe2b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم a3a42112625d233b76b57c57be95073f 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 55093a16e459e535af56ac5a74ca1485 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 8c8d302d207a7414ae0555fc9b0d012c 0 (0%) - - 4 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 3b516899fc3778d25da16297ea274992 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 392cb5d5588cdb615e4572c3e7063edd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان bdbc153e7860fa1ea208e0dfca47b1cf 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان ae6077e8379eec52d7b4117fa33cf5e3 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 797fbf6b03fc8286224fa892212f26bc 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید d1b00551cc4970cc8eb1a7450a377207 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1534dd3c31aec9b79b5982d05d8fae7 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 32d3d08a8d9ee49d94b3eb4dc8272850 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان d9f913faaca169b6cc1e579c119c60a3 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 8cb8a443122fdb71133101a6cc528977 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 60852f812011690cd49d48775fc00318 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم e264ac3e1d3e6fcccc1f8f9061801927 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 03c106ad7e9e7b0d3af4b625e3299a24 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 07eaee7079c81c5061d03d3490d3ffd4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 2dec10f48d0ddce122727f16a20a443f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ac1f57b210575353e654ea11a234b8cf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی d29b38bc5de83c1ae9e7885c3a7af72b 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7d834240c9e57fe085b73eb1aea01c44 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f2e4db13fc9fe7bec88ba33ddf93b9db 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f99729929555a4c2b1b984351fc18b34 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان ee23295708598d444238ddc21935e69c 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول c9dd8e803093b6092f4a66ebc56bb6dc 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40140282632f374243eb0d20dc7b091d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 5213fbee6ec58ccc9dfa81ba0740b6f8 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال a358e4be975351902feca1c58384ecd3 0 (0%) - - 6 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 4aa12d4db1ede6598c8c842f4cfeb010 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر d002513086fcb7de41f9aefe86e0168a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01fa31b55c2270621f5f87ae2c726123 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 7dc6101b848cb784056171c124a7f194 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 46d85086092cf6706ab68cd626054fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام c78be1d26f80762284fd0d43e959dbb4 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 302f3079de9561acd5b04a052fb78090 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار c71dee7773f4ab2a4e170a517704519a 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 9d8971015f2f05661ae23e4e9eaba62b 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان d39e7ec190a772e1017719b28c18d29e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 0f3db485f664832dd79bef8dfbb9bc76 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 42a0cf3edbe7ff4d7244d16bfc78a7ba 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 2e1de5d6489c44c30b2e68fa6823f8a8 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند e37efa31648a8a22c583ada9e773a444 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 7596f205fdf0ae35c05fb2f1faa76549 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 355b27aa2d46ba9cc189e0c28e69ffaf 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 839bc18953f52694e5b285b9f59bf2fa 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 4c91295bf8dbcc539154e478d4e61d0f 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام d2e7cf02f64ca1f776ad246d9e3a2abf 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 74a0f9b0dce7e2dc36da161640cae357 0 (0%) - - 2 هفته پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 5ddc0bc6f0fba38846f74e97b3a3273a 0 (0%) - - 2 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان b3aab67fc99fd88b31b5ab9f4b726839 0 (0%) - - 1 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت آبادان - 0 (0%) - - -
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون e8b4ffac3729eae57077574183a399a4 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول c12d1d04a63d66db98d8b42fc860fab1 0 (0%) - - 8 ماه پیش
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون da1932359eb52647b83b7771a67e38de 0 (0%) - - 4 روز پیش
تختال C فولاد خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 90b6894567d76a65ad8fc233340609dd 0 (0%) - - 2 سال پیش
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند bca5d21991f14a0fdffd18f84d4cbbb2 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 024f3a5946253d50ff21245c6986c91e 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد میلگرد 32تا12-A3 ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 8d7e2c76afb254d53e55a698d9123ee0 0 (0%) - - 1 ماه پیش
آرگون پتروشیمی شیراز - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 1839571dea4b8489e0c14ec264a7a084 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 216db0d8cc0c0e69004efa52ccfd391c 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 2ffa122157489a9e73f8edecbbea8d91 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد bbe3c37466a22191d536703fa33ed746 0 (0%) - - 3 روز پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 34d5d6add901bc4f205c27f28c473f61 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 5f1f7a1a439cc69d2e3494602ecfc690 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم c9d1db1e709c7ce4ebf4a0cf67db8f12 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 74d8ee100108fa280871ecafe98bcee3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم e04e6039eff76d0c6bad750c67d03da0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 7a574b9919e95c10da7a2f51f3a736ea 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 1f90e5d57820765ce3cff7b455102c11 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 871def43348f6eaaf521ec9a119be160 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 397a24e39a0539f1b46ef663dfefa968 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 5273bf80a1b23a2a64a3d7d45440e4e1 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 81fbc76b6b85ca67214a677278aabcea 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 7cabc291e738cdf83cae0fb7e794b22a 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان a78ade7b83ddd42706b3ff36a8d30ecc 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان ec794025a9f9eac2ac19c971254bfb9e 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان c71465a5e4f241ab080fcdf9655c1236 0 (0%) - - 3 روز پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز b8789bba532d0e27f098d0ef25b1a69b 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت جی 9502b5596a00d1cdb2f277987851ae19 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 56fb34e0ca8f0ab7aca5e44f6d53999b 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان b1ebdf7d52199e184c3984efda642190 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت جی 7688a266e193db69c6bc5d28888d459d 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس e3fa94b195bd91842d5ac69ea1fe2e8e 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تبریز - 0 (0%) - - -
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 748fd0391f0b6c78d8c25e05076b559f 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 8b0c6afdeaca1f0326d30242a3321f2a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد آبادان a6cf50af49e8c10a2cf48ebdc69ede61 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 007f20345fafcf3175976a773424a809 0 (0%) - - 3 روز پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 6e344e7c51c92a4284e36a6c7c38b000 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 7d2fcff9167a4b20f183e2e1f858de7d 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5822 نفت جی 5961a235d4e9a05493cbaa95ce50a944 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34b19ff7c21ab4315c782e14bf5ebc27 0 (0%) - - 2 ماه پیش
قیر MC250 نفت جی 358e8e86ba358fc8de0d935347a67d39 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 5af48b27cd1d7d4e8670d13b689c3cb5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 86e111524d649d20ea2e4868d88f58c3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی fbcf3c9f5f854a36000bd8bd34965134 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم b8fc705ad1d67361e6ffe3cab2e64466 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز c23b0b428e92b7ac88aa61c4672c2016 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 19c23ee709f3f41bec540e627d070c27 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 770b3857f564d4550f500c8145c138f1 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 8ba90d53138563ef2706fc41526fe063 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1a8d2a39f128ba7aaf69e2e71621d0ea 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله de7b4c70bc1549eb2152d302af040a48 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 7a498542c36b4f16ee6c5e4c4d9dd050 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 275d907b7fb14347ca8eb2ce005d0f56 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم b2592d956400d485fc5f1d1bd536e901 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ce3af17bff90c3d85d388307dd77816f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال dd719f8d5506f9fe9ceb87d10dd2a654 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان bfadf616e08586b25370aaec3da54528 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 8c55d6f94138458a249a74b824f1d56a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار afa6765ee8c7f06bc2672d0a76b2f85c 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 01f27aeee9eef80491208df24a9cc42c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 646f38fd0d5947e8182cd7b25b7d7b0c 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال a65fa570c5e286d8cc319ea1f0057e42 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان 3fd7ce7395bec9b0e6e3dea7b940a75b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 03b9c5613c62919df98dd2bc6acf9be4 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 9e5f8b94962da33fae69da1658476b10 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان f388fa16fb4c86595767eb6035db4068 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 83beda0c269a8fc9b4e49915ab9ed914 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 339f9c3803d1f7b1b068fd3058acf585 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون e84c145a57362ba8d8e54f2dd4a702c0 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند ea6c42480dfba1f4d5db87d01fad7610 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 1025a30857fa1c5ece3611467da2c5b4 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 251944e0410aad679ce83a97a114ab9e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 853d080115c41452af06d4d750904ea8 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 5f8a44fca3aceb90c4985c092b28bb59 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان bddf2acabf0562812577fa88b256fea7 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 1d1a56e0d64b955f822feda23fa9e95d 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 7ecc5c5d0414143c4e4cd114bec152fb 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی d15dfded231d8f9f6c56804c3cebaa8d 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی d9633e162eeeca215a5d7b15b6a64dde 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 1a54e5390fa244c591048155db216710 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان c80cd30ed5f32f599ec6132d76151a61 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز c540df33ba6c5366eacd10f78ac33412 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 07fcea629323931911240e9617a81462 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 97dae4f1469718bf8355fd9c6b7ace86 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 9b27d717fe78e14b1d71cf5b40e34b6c 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال e921703f29f75d5cd12529bfcd40103b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 5df628a9896fb4f786d562721af3d50a 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال e40ec2f148edaf7da88c18797560b6b2 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 093258d1fbd56feedd594753a5fe6d62 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 63e9df969a4926c487d9b02402ef4e08 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله b97946c9f8b23b7ef216542b4cde18a5 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 01079c2e6a3d500f1be5a2ccc55f84c4 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی e9345e9fc020fbcc4b1c1ca30c8c0c25 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a6748e593d3f84f1e58909cef7656e42 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63d517cf857d6eddf3492cd3f030ae54 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 446f83bd7fd1b11b4b179639b3c16dbd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81366318e0f1a54fe948c96536bce442 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب bf0ea019365d7849eb67920cb224eda5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 098addecdf29e488370a1dc3db1fbdcd 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند c686773f83fa41b266f7b4c7cb0fea2e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون e001e454ef753f840dd73b5eb20df440 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 94c072ef5a9da3a6d0577e0a4bbefab1 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ef098ca17238f240fb6839b93903f570 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 6f91e401652482d9c9ea24eeb3367d26 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4054d032b7fafc7130118260228e5e66 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب babb5a9b21ae5acc0f26c1b92e075114 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز b586cabcd1266b214d555136d299d2f1 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 99cccd6ec27be5aaa3b2938e6da04ce1 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 399d2e3f4ea446e17c26ae7173e71a0f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 915da61cbb4cb810319aa1dbc1cad658 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 8c0d7f7cac529693303d2172bb9b72f4 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a1c7bc5ed6f485099f03cc8700a5ce48 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 171d314632901bd95735d64da8cd1a37 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم ab614571b6c851e786e0cc49885be845 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون a6326e2cc5a9a0403f1d69738573a531 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 7be32141180f9ef6fce86150597adf46 0 (0%) - - 4 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام c9639b3fb0fb22e87f8f5971f07d75d3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون de4239caf1fee3f0d8dff38f7694c6da 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 1c959791cd990b8bb5a932cd045a48b0 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان b2853304e1d074c8854f8284c6e89d51 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 9bc700a5b10654d8074303c76acf1cb5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند bd3b6267cd5bf72d3d20121c6535ed3d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز e71fe66995021aef006c7141550d7153 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 1199affb6fb1e084c3e2041b404d57a5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 840fadb114b6edd758cbb3ea8bf3207d 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 70756be6dec3f86eda06046bf39a6f09 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 6e09d1743e86168f1b3e0e600fe7e3ba 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند e506e8e72cd54d68e3784ffe2bde4493 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم c988ade151e483602a8c6c04cffcb955 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 1b9c9a1efd62804cc105dad98468cb99 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 29ee0412e4a0b96b945386f5ccf179a7 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 4a3a3df21e8f1f01032ae28cf2efd88c 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 29d0592fcda26221d52ceb357f7ac38e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 763e0acb2edfc6b1f3616a367e4195bb 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم db4ea2027be06eadcdb7ddea346d6347 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز a7441845ee170b0d76bb57f1c00be428 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند f5b5ca7d7f3f44bed91e823aebfec2c0 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 357206837ff8dcf5f915c43ad6145f78 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم b2bb98335fcef072029db483ab493e3d 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 6d168d3a7a2cd4afaeceb1798c63b35f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند a10bb1ec391a1bdba944fe244afd1e91 0 (0%) - - 5 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید c888ec9ccbe7db7cc1d3a5f94492df81 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام a9b3ee3643a701bab5bc2aeef6e01c0a 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام d244e700be36349e23ad71f593e3ad6c 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم b88bcc0d3de7da3efaa1e2d1eae98fd5 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a987bbf76fc5cfb5d0c93c5b20d065b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام ed02ec15650d276e8b4bb77163d95b8b 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید ccb5bf4ad06e74e5f2ba40e73bfe697f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 0c541180184b96edf9ddc91dd157965d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم c033e52f8e21fce57d875bf855430cbf 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند caa9f212cba99e7d6e2812248af84668 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 6074710a6a806d6e746b80a248ae7348 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 4b3704cfd955b55b5fd6d8d7ec34a763 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 5208cef7e0659ceaf9c089daee74f8f1 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 496b0e6b44762cc39160712417e5f1a1 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند cd748f78aa5c186ad230ed4c1ebd3bf4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 4e5a9f2d313a7f5f4e590efb7f93c352 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 1ceacd06f137c2fa25c16a22253e0cdb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر a758d1ab15d053d3b3d89a76aa0af25f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 4b5a1a36dd882a9b006855f568e2260b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 822bc350ee9ad2ee90f380b3270666bf 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام a30a98a328945c858a5ce2d10d6fbdc9 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 3099b1de9ded41a3e510e1286d89f8f9 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 124ba74fbbec5454e6dd3a8a12db45c8 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 4b48f263b2b5e859dc7e73e425153d90 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 6d6f8d8377a944bc0aa5e392b59a9daf 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 18784bde0969b358aeb111c6a903599c 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز ebe80a7e17b3eca938f55217c8435a75 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر f17a17db71ff4b4bde85b773adfa6f5c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام c44f78c672b6768b231df5bc174aa88f 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر bd72d6bacf46e239d4e495760a969e09 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان b44ec5e4422e118af3becba3c33bcaa6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 96e8b25e376cedfa708e6cfae6a1b198 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 054f586d0a112438730e7b88ccbe4077 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 3e31375a24714137058c4e432ba3af00 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 498621f956e85d7ac2d5a2feeb0d42a0 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر e3050100651c82878b1431ad1e87c94e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان e3a63ae8a368a80d5a555ab5c9e9c773 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد d326eae22828562e9992e2442311a775 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 7098cb8ea95fee3829b5eb7101fda8ee 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 93bf099911e8c020674a730994245544 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند cef660d0798a3f05fef7c622817990c4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6b3688f054a0aa745184abdafbd769e3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون b3bbb1c0ed48b92e1e578833e790c7c2 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان d776499502644dc28239acf960354d6b 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان b8aa75702cce6012f40a730a65662552 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 5049bc7b8349e33a9c4185e008c58e3b 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 43ea7250f711ed9c77bb1272cae7bbdd 0 (0%) - - 4 روز پیش

حلال ها / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) 80a4219948dfff8116a612a7039cb784 0 (0%) - - 3 سال پیش
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) dc9961a1efbf2df87f6db14342b6bab0 0 (0%) - - 3 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز 3708e0191d3ae505f1c3e19491e337fb 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 5bf72715f4a298ffcc6345d378fa415a 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) e69efbfc19c90d66096db251f03b0a9f 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر MC250 پالایش نفت شیراز 93af7f7df5277d82a31e39647fcaa71a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز 2160b5ed1bfe8ed8613501d45a88bbc8 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز dcb45676d6327b01fb04fed1db142943 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز f82872d6cc5c586279f353abc3249f9a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 57b4b8bc3609e34cbfdb3b354a2c567f 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 1e8b061509ed4e8fc40a6b8862a47669 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت شیراز eaeea82a06896d9080397b7b4f45a2af 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 04b9f26f042de9a5b419deff40a6ccd6 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک cf6091945de096fdd48742730bdc8490 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 81ed1a22b1bf5fd9fa9dcba80ac38263 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 1624a47cc620303145333f994a3be057 0 (0%) - - 1 سال پیش