نفت و گاز

نفت و گاز شانا 2 هفته پیش صادرات گاز ايران و عمان يك گام به جلو نفت و گاز شانا 2 هفته پیش چارچوب توافق همكاري ايران و عمان امضا شد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش روش اجراي پروژه صادرات گاز ايران به عمان بزودي نهايي مي‎شود نفت و گاز شانا 2 هفته پیش اجراي پروژه صادرات گاز ايران به عمان در مسير خوبي پيش مي‎رود نفت و گاز شانا 2 هفته پیش گاز ايران سال 2020 به عمان مي‎رسد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش شيرهاي نفت براي ذخيره سازي در مخازن گناوه باز شد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش روابط تهران و كاراكاس در عرصه بين الملل راهبردي است نفت و گاز شانا 2 هفته پیش توافق اوپك بازتاب خوبي در بازار نفت داشته است نفت و گاز شانا 2 هفته پیش واكنش مثبت بازار نفت به تصميم اوپك ادامه دارد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش بهره‎برداري از 401 پروژه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت در دولت يازدهم نفت و گاز شانا 2 هفته پیش روند افزايش توليد و صادرات نفت ايران ادامه مي‎يابد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش قيمت نفت 65 دلار دور از دسترس است نفت و گاز شانا 2 هفته پیش اوپك در ژانويه تا حد بالايي به تعهد كاهش توليد پايبند بود نفت و گاز شانا 2 هفته پیش آمار دقيق ذخاير هيدروكربوري ايران اعلام شد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش برداشت گاز ازپارس جنوبي 28 ميليون مترمكعب افزايش مي‎يابد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش فهرست مشترك شركت‎هاي EPC كار صنعت نفت تهيه مي‎شود نفت و گاز شانا 2 هفته پیش عراق صادرات نفت خود را كاهش مي‎دهد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش حفاظت از هورالعظيم در دستور كار شركت متن نفت و گاز شانا 2 هفته پیش شكل‎گيري شبكه فناورانه صنعت و دانشگاه در 9 ميدان نفتي نفت و گاز شانا 2 هفته پیش شمارش معكوس براي بهره‎برداري از طرح توسعه ميدان آذر نفت و گاز شانا 2 هفته پیش نفت شاگرد اول اقتصاد مقاومتي است نفت و گاز شانا 2 هفته پیش توافق اوپك به سرمايه گذاران بازار نفت سود مي‎رساند نفت و گاز شانا 2 هفته پیش انقلاب و ديپلماسي نفتي نفت و گاز شانا 2 هفته پیش عربستان نفت را براي همه مشتريان خود گران كرد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش سياست‎هاي ترامپ نوسان بازار نفت را افزايش مي‎دهد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش بازار نفت روي پايبندي به توافق اوپك حساب مي‎كند نفت و گاز شانا 2 هفته پیش عمليات اجرايي فاز دوم پالايشگاه آبادان آغاز شد نفت و گاز شانا 2 هفته پیش رويكرد وزارت نفت افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي است نفت و گاز شانا 3 هفته پیش حركت شركت‎هاي اكتشاف و توليد ايراني روي ريل توسعه نفت و گاز شانا 3 هفته پیش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافت نفت و گاز شانا 3 هفته پیش افزايش 10 درصدي صادرات نفت خام ايران به اروپا نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ژئومكانيك نفت؛ الزام يا انتخاب؟! نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ترامپ مي‎تواند از فرصت همكاري نفتي با ايران استفاده كند نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ايران روزانه حدود 3.9 ميليون بشكه نفت خام توليد مي‎كند نفت و گاز شانا 3 هفته پیش سياست‎هاي مسئوليت اجتماعي شركت‎هاي اصلي وزارت نفت تدوين مي شود نفت و گاز شانا 3 هفته پیش افت توليد و صادرات نفت عربستان در نخستين ماه 2017 نفت و گاز شانا 3 هفته پیش قيمت نفت در ماه‎هاي آينده از مرز 60 دلار فراتر مي‎رود نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ژاپن مشتري نخستين محموله ميعانات گازي فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي نفت و گاز شانا 3 هفته پیش دستورعمل سنجش شاخص‌هاي عمومي بهره‌وري صنعت نفت ابلاغ مي‌شود نفت و گاز شانا 3 هفته پیش تعامل مديريت اكتشاف نفت و سازمان زمين‎شناسي گسترش مي‎يابد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي منصوب شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش آمارها پايبندي اوپك به توافق كاهش توليد را تأييد مي‎كنند نفت و گاز شانا 3 هفته پیش صادرات نفت ايران در ماه آينده ميلادي افزايش مي‎يابد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش واردات نفت اروپا از ايران به اوج 5 سال اخير مي‎رسد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش بررسي روش مغناطيس‎سنجي هوايي براي كشف ذخاير نفتي نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ظرفيت تامين خوراك پتروشيمي ها افزايش مي يابد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش آئين نامه طراحي لرزه اي تاسيسات و سازه‌هاي صنعت نفت تدوين شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش حضور نماينده وزارت نفت در هيئت ويژه بررسي حادثه پلاسكو نفت و گاز شانا 3 هفته پیش شرايط شغلي نيروهاي قراردادي صنعت نفت بهبود يابد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش سومين تفاهم‎نامه در چارچوب قراردادي شركت ملي مناطق نفت‎خيز جنوب امضا شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش فاز نخست طرح جايگزيني 140 هزار تاكسي تمام گازسوز كليد خورد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش قيمت خوراك NGL تحويلي به پتروشيمي بندر امام تعيين شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش پيشگامي ايران در برداشت از ميدان نفتي يادآوران نفت و گاز شانا 3 هفته پیش توليدكنندگان نفت از قيمت 55 تا 60 دلار رضايت دارند نفت و گاز شانا 3 هفته پیش تعامل دولت و بخش خصوصي در اجراي الگوي جديد قراردادهاي نفتي نفت و گاز شانا 3 هفته پیش توسعه استفاده از خودورهاي پايه گازسوز اولويت دارد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش غول نفتي روسيه به آغاز فعاليت در ايران اميدوار است نفت و گاز شانا 3 هفته پیش سرپرست اداره كل سامانه كالا و حمايت از ساخت داخل وزارت نفت تعيين شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ازدياد برداشت، هدف اصلي ايران در توسعه آزادگان جنوبي نفت و گاز شانا 3 هفته پیش واردات نفت آسيا از ايران 2 برابر شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش قيمت نفت در نخستين ماه 2017 كاهش يافت نفت و گاز شانا 3 هفته پیش شيريني توافق اوپك براي نفت خام ترش نفت و گاز شانا 3 هفته پیش مشكلات حقوقي تجارت بين المللي با اجراي برجام حل شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش ورود فناوري‎ به ايران با قراردادهاي جديد نفتي تسهيل مي‎شود نفت و گاز شانا 3 هفته پیش افزايش تقاضاي نفت به رشد قيمت‎ها كمك كرده است نفت و گاز شانا 3 هفته پیش صادرات برق يا گاز؛ كداميك نفت و گاز شانا 3 هفته پیش جزئيات نحوه تخصيص منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت تشريح شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش روسيه توليد نفت را 100 هزار بشكه كاهش داد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش انتظار حدود 1000 روستا براي بهره مندي از گاز پايان يافت نفت و گاز شانا 3 هفته پیش احتمال افزايش سرمايه‎گذاري‎هاي نفتي رياض در آمريكا نفت و گاز شانا 3 هفته پیش چهارمين تفاهم‌نامه توسعه ميدان هاي نفتي با داخلي‌ها امضا شد نفت و گاز شانا 3 هفته پیش توسعه تعامل با دانشگاه‌ها از افتخارات وزارت نفت است نفت و گاز شانا 3 هفته پیش سرمايه گذاري بنيادين لازمه پيشرفت در پژوهش و فناوري صنعت نفت نفت و گاز شانا 3 هفته پیش مذاكرات نفتي ايران و فرانسه براي گسترش همكاري‌ها نفت و گاز شانا 3 هفته پیش توضيح روابط عمومي وزارت نفت درباره شكوائيه از يك نماينده مجلس نفت و گاز شانا 4 هفته پیش توليد گاز كشور بيش از 600 هزار مترمكعب افزايش يافت نفت و گاز شانا 4 هفته پیش مناقصه توسعه ميدان آزادگان جنوبي بزودي برگزار مي شود نفت و گاز شانا 4 هفته پیش ديدار بعدي توليدكنندگان نفت نزديك نوروز برگزار مي‎شود نفت و گاز شانا 4 هفته پیش شركت‎هاي اصلي وزارت نفت از فهرست يكسان تامين كالا استفاده مي كنند نفت و گاز شانا 4 هفته پیش به‎كارگيري دانش ژئومكانيك در صنعت نفت اجتناب‎ناپذير است نفت و گاز شانا 4 هفته پیش صادرات نفت ايران به تركيه از 126 هزار بشكه در روز فراتر رفت نفت و گاز شانا 4 هفته پیش قيمت نفت در 2017 به 60 تا 70 دلار مي‎رسد نفت و گاز شانا 4 هفته پیش تعامل شركت ملي نفت با انجمن اروپايي EAGE گسترش مي‎يابد نفت و گاز شانا 4 هفته پیش پيش ‎ثبت‎نام غرفه‎هاي ريالي نمايشگاه بين المللي نفت ايران آغاز مي‎شود نفت و گاز شانا 4 هفته پیش توليد پروپان و بوتان فاز ١٩ پارس جنوبي آغاز شد نفت و گاز شانا 4 هفته پیش هشدار عربستان درباره بازگشت ويروس مخرب تأسيسات نفتي نفت و گاز شانا 1 ماه پیش كارگاه معرفي قراردادهاي جديد نفتي برگزار شد نفت و گاز شانا 1 ماه پیش قيمت خوراك گاز مجتمع‎هاي پتروشيمي در آذر‎ماه 3454 ريال تعيين شد نفت و گاز شانا 1 ماه پیش همراهي صنعت نفت با فرآيند كمك‎رساني به حادثه پلاسكو نفت و گاز شانا 1 ماه پیش روسيه و اوپك از روند اجراي توافق كاهش توليد راضي هستند نفت و گاز شانا 1 ماه پیش اما و اگرهاي بازار نفت خام در سال 2017 نفت و گاز شانا 1 ماه پیش نخستين محموله نفتاي پالايشگاه ستاره خليج فارس صادر شد نفت و گاز شانا 1 ماه پیش آماده باش بيمارستان نفت تهران براي كمك به مصدومان حادثه پلاسكو ادامه دارد نفت و گاز شانا 1 ماه پیش دومين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت برگزار مي‎شود نفت و گاز شانا 1 ماه پیش اهتمام صنعت نفت به پياده‎سازي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي نفت و گاز شانا 1 ماه پیش نگاه بازيگران صنعت نفت به اجراي توافق اوپك است نفت و گاز شانا 1 ماه پیش اوپك خواهان همكاري بلندمدت با روسيه است نفت و گاز شانا 1 ماه پیش سطح ذخيره‎سازي‎هاي نفت جهان رو به كاهش است نفت و گاز شانا 1 ماه پیش توليد ميدان مجنون عراق 2 برابر مي‎شود نفت و گاز شانا 1 ماه پیش احكام تازه وزير نفت براي پيشبرد پژوهش و فناوري در صنعت نفت
مجموع موارد: 7518 عدد در 76 صفحه