افزودن آگهی جستجوی کالا
 • رقیق کننده رزین های اپوکسی - کاردورا

  مشخصات فنی: CARDURA EP10 / تولید کننده: HEXION / مقدار: 3000 / واحد: کیلوگرم / کشور تولید کننده: Korea, Republic of
  تولید کره جنوبی - در بشکه های 200 لیتری - بنگاه تهران
  قیمت: 320,000 تومان
  • رزین
  • نوع معامله: نقدی
  • 9 ماه پیش
  فرشید شفاعت طلب

مشخصات تماس ارسال کننده آگهی

 • نام شرکت:
 • تلفن:
 • تلفن همراه:
 • ایمیل:
 • استان و شهر: /
 • آدرس:

گفتگو پیرامون کالا