بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 22270.38 0.00 (0%) 22270.38 22270.38 08/18
Hang Seng بورس جهانی 27213.41 0.00 (0%) 27213.41 27213.41 08/18
Shanghai بورس جهانی 2668.97 0.00 (0%) 2668.97 2668.97 08/18
Sensex بورس جهانی 37947.88 0.00 (0%) 37947.88 37947.88 08/18
Asia Dow بورس جهانی 3422.2 0.23 (0.01%) 3422.2 3421.97 08/18

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 381.06 0.58 (0.15%) 381.06 380.48 08/18
FTSE 100 بورس جهانی 7558.59 14.59 (0.19%) 7558.59 7544 08/18
DAX بورس جهانی 12210.55 23.77 (0.2%) 12210.55 12186.78 08/18
IBEX 35 بورس جهانی 9417.3 30.80 (0.33%) 9417.3 9386.5 08/18
CAC 40 بورس جهانی 5344.93 5.24 (0.1%) 5344.93 5339.69 08/18

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25669.32 110.59 (0.43%) 25691.21 25558.73 08/18
S&P 500 بورس جهانی 2850.13 9.44 (0.33%) 2852.53 2840.69 08/18
Nasdaq بورس جهانی 7816.33 9.81 (0.13%) 7824.1 7806.52 08/18
GlobalDow بورس جهانی 3034.52 12.56 (0.42%) 3035.78 3021.96 08/18