بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 22291 0.00 (0%) 22291 22291 07/11
Hang Seng بورس جهانی 25727 0.00 (0%) 25727 25727 07/11
Shanghai بورس جهانی 3383 0.00 (0%) 3383 3383 07/11
Sensex بورس جهانی 36594.33 0.00 (0%) 36594.33 36594.33 07/11
Asia Dow بورس جهانی 3186 0.00 (0%) 3186 3186 07/11

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 367 0.00 (0%) 367 367 07/11
FTSE 100 بورس جهانی 6095 0.00 (0%) 6095 6095 07/11
DAX بورس جهانی 12634 0.00 (0%) 12634 12634 07/11
IBEX 35 بورس جهانی 7321 0.00 (0%) 7321 7321 07/11
CAC 40 بورس جهانی 4970 0.00 (0%) 4970 4970 07/11

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 26075 0.00 (0%) 26089 26034 07/11
S&P 500 بورس جهانی 3185 0.00 (0%) 3186 3179 07/11
Nasdaq بورس جهانی 10617 0.00 (0%) 10617 10595 07/11
GlobalDow بورس جهانی 2894 0.00 (0%) 2894 2889 07/11