بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 22680.33 171.42 (0.76%) 22851.75 22607.56 06/18
Hang Seng بورس جهانی 30309.49 0.00 (0%) 30511.18 30275.77 06/15
Shanghai بورس جهانی 3021.9 0.00 (0%) 3046.77 3009.16 06/15
Sensex بورس جهانی 35562.97 13.28 (0.04%) 35698.43 35529.36 06/18
Asia Dow بورس جهانی 3487.1 0.03 (0%) 3512.96 3485.81 06/18

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 389.13 1.16 (0.3%) 389.13 387.97 06/18
FTSE 100 بورس جهانی 7633.91 2.16 (0.03%) 7642.11 7631.75 06/18
DAX بورس جهانی 13010.55 64.62 (0.5%) 13010.55 12945.93 06/18
IBEX 35 بورس جهانی 9851 32.70 (0.33%) 9851 9815.7 06/18
CAC 40 بورس جهانی 5501.88 32.86 (0.6%) 5501.88 5469.02 06/18

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25090.48 0.00 (0%) 25090.48 25090.48 06/17
S&P 500 بورس جهانی 2779.66 0.00 (0%) 2779.66 2779.66 06/17
Nasdaq بورس جهانی 7746.38 0.00 (0%) 7746.38 7746.38 06/17
GlobalDow بورس جهانی 3034.92 0.45 (0.01%) 3045.36 3034.89 06/18