بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 22532.08 0.00 (0%) 22532.08 22532.08 10/20
Hang Seng بورس جهانی 25561.4 0.00 (0%) 25561.4 25561.4 10/20
Shanghai بورس جهانی 2550.47 0.00 (0%) 2550.47 2550.47 10/20
Sensex بورس جهانی 34315.63 0.00 (0%) 34315.63 34315.63 10/20
Asia Dow بورس جهانی 3248.48 0.00 (0%) 3248.48 3248.48 10/20

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 361.24 0.00 (0%) 361.24 361.24 10/20
FTSE 100 بورس جهانی 7049.8 0.00 (0%) 7049.8 7049.8 10/20
DAX بورس جهانی 11553.83 0.00 (0%) 11553.83 11553.83 10/20
IBEX 35 بورس جهانی 8892.1 0.00 (0%) 8892.1 8892.1 10/20
CAC 40 بورس جهانی 5084.66 0.00 (0%) 5084.66 5084.66 10/20

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25444.34 0.00 (0%) 25444.34 25444.34 10/20
S&P 500 بورس جهانی 2767.78 0.00 (0%) 2767.78 2767.78 10/20
Nasdaq بورس جهانی 7449.03 0.00 (0%) 7449.03 7449.03 10/20
GlobalDow بورس جهانی 2964.85 0.00 (0%) 2964.85 2964.85 10/21