بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 19137.91 0.00 (0%) 19174.15 19052.33 01/20
Hang Seng بورس جهانی 22885.91 0.00 (0%) 22969.73 22863.89 01/20
Shanghai بورس جهانی 3123.14 0.00 (0%) 3125.47 3095.82 01/20
Sensex بورس جهانی 27034.5 0.00 (0%) 27263.56 27015.69 01/20
Asia Dow بورس جهانی 3046.1 0.00 (0%) 3060.41 3039.82 01/20

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 362.58 0.00 (0%) 363.59 361.39 01/20
FTSE 100 بورس جهانی 7198.44 0.00 (0%) 7220.02 7194.18 01/20
DAX بورس جهانی 11630.13 0.00 (0%) 11630.13 11550.25 01/20
IBEX 35 بورس جهانی 9380.1 0.00 (0%) 9427.5 9348.7 01/20
CAC 40 بورس جهانی 4850.67 0.00 (0%) 4868.93 4819.03 01/20

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 19827.25 0.00 (0%) 19827.25 19827.25 01/21
S&P 500 بورس جهانی 2271.31 0.00 (0%) 2271.31 2271.31 01/21
Nasdaq بورس جهانی 5555.33 0.00 (0%) 5555.33 5555.33 01/21
GlobalDow بورس جهانی 2588.99 0.00 (0%) 2588.99 2588.99 01/21