بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 21285.99 0.00 (0%) 21290.82 21193.77 06/24
Hang Seng بورس جهانی 28513 0.00 (0%) 28595.47 28389.82 06/24
Shanghai بورس جهانی 3008.15 0.00 (0%) 3011.5 2996.07 06/24
Sensex بورس جهانی 39122.96 0.00 (0%) 39226.25 39036.53 06/24
Asia Dow بورس جهانی 3328.02 0.00 (0%) 3331.46 3314.51 06/24

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 383.79 0.00 (0%) 385.82 383.39 06/24
FTSE 100 بورس جهانی 7416.69 0.00 (0%) 7434.83 7401.32 06/24
DAX بورس جهانی 12274.57 0.00 (0%) 12337.59 12253.48 06/24
IBEX 35 بورس جهانی 9192.5 0.00 (0%) 9279.6 9174.3 06/24
CAC 40 بورس جهانی 5521.71 0.00 (0%) 5546.18 5514.45 06/24

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 26727.54 0.27 (0%) 26755.91 26727.54 06/25
S&P 500 بورس جهانی 2945.35 0.01 (0%) 2947.93 2945.26 06/25
Nasdaq بورس جهانی 8005.7 0.32 (0%) 8013.63 8005.38 06/25
GlobalDow بورس جهانی 3078.46 1.14 (0.04%) 3080.38 3078.46 06/25