بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 21892.78 0.00 (0%) 21901 21751.78 02/23
Hang Seng بورس جهانی 31267.17 0.00 (0%) 31376.26 31156.3 02/23
Shanghai بورس جهانی 3289.02 0.00 (0%) 3293.54 3261.6 02/23
Sensex بورس جهانی 34142.15 0.00 (0%) 34163.61 33832 02/23
Asia Dow بورس جهانی 3714.03 0.00 (0%) 3715.25 3681.21 02/23

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 381.16 0.00 (0%) 381.37 379.38 02/23
FTSE 100 بورس جهانی 7244.41 0.00 (0%) 7257.45 7221.8 02/23
DAX بورس جهانی 12483.79 0.00 (0%) 12509.62 12434.06 02/23
IBEX 35 بورس جهانی 9822.4 0.00 (0%) 9889.7 9777 02/23
CAC 40 بورس جهانی 5317.37 0.00 (0%) 5320.22 5293.02 02/23

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25309.99 0.00 (0%) 25309.99 25309.99 02/24
S&P 500 بورس جهانی 2747.3 0.00 (0%) 2747.3 2747.3 02/24
Nasdaq بورس جهانی 7337.39 0.00 (0%) 7337.39 7337.39 02/24
GlobalDow بورس جهانی 3152.06 0.00 (0%) 3152.06 3152.06 02/24