بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 20900.63 0.00 (0%) 20900.63 20900.63 02/16
Hang Seng بورس جهانی 27900.84 0.00 (0%) 27900.84 27900.84 02/16
Shanghai بورس جهانی 2682.39 0.00 (0%) 2682.39 2682.39 02/16
Sensex بورس جهانی 35808.95 0.00 (0%) 35808.95 35808.95 02/16
Asia Dow بورس جهانی 3346.68 0.00 (0%) 3346.68 3346.68 02/16

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 368.94 0.00 (0%) 368.94 368.94 02/16
FTSE 100 بورس جهانی 7236.68 0.00 (0%) 7236.68 7236.68 02/16
DAX بورس جهانی 11299.8 0.00 (0%) 11299.8 11299.8 02/16
IBEX 35 بورس جهانی 9123.2 0.00 (0%) 9123.2 9123.2 02/16
CAC 40 بورس جهانی 5153.19 0.00 (0%) 5153.19 5153.19 02/16

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 25883.25 0.00 (0%) 25883.45 25798.8 02/16
S&P 500 بورس جهانی 2775.6 0.00 (0%) 2775.63 2768.27 02/16
Nasdaq بورس جهانی 7472.41 0.00 (0%) 7472.41 7455.78 02/16
GlobalDow بورس جهانی 2977.7 0.00 (0%) 2981.53 2977.12 02/16