بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 19393.54 0.00 (0%) 19413.3 19196.42 03/1
Hang Seng بورس جهانی 23803.69 0.00 (0%) 23849.22 23734.52 03/1
Shanghai بورس جهانی 3246.93 0.00 (0%) 3258.32 3238.66 03/1
Sensex بورس جهانی 28921.48 0.00 (0%) 28989.95 28842.32 03/1
Asia Dow بورس جهانی 3175.57 0.00 (0%) 3180.3 3167.97 03/1

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 370.24 0.00 (0%) 370.71 369.18 02/28
FTSE 100 بورس جهانی 7263.44 0.00 (0%) 7283.2 7247.24 02/28
DAX بورس جهانی 11834.41 0.00 (0%) 11851.94 11783.65 02/28
IBEX 35 بورس جهانی 9555.5 0.00 (0%) 9569.8 9484.5 02/28
CAC 40 بورس جهانی 4858.58 0.00 (0%) 4865.58 4836.91 02/28

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 20812.24 0.00 (0%) 20812.24 20812.24 03/1
S&P 500 بورس جهانی 2363.64 0.00 (0%) 2363.64 2363.64 03/1
Nasdaq بورس جهانی 5825.44 0.00 (0%) 5825.44 5825.44 03/1
GlobalDow بورس جهانی 2653.93 0.00 (0%) 2661.24 2653.18 03/1