بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 22451.86 21.95 (0.1%) 22522.23 22446.59 10/17
Hang Seng بورس جهانی 26848.49 13.64 (0.05%) 26948.66 26664.28 10/17
Shanghai بورس جهانی 2977.33 0.81 (0.03%) 2984.6 2970.54 10/17
Sensex بورس جهانی 39052.06 18.06 (0.05%) 39094.52 38559.03 10/17
Asia Dow بورس جهانی 3244.37 0.01 (0%) 3244.73 3227.45 10/17

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 394.33 0.03 (0.01%) 396.59 392.43 10/17
FTSE 100 بورس جهانی 7223.53 2.00 (0.03%) 7236.61 7165.66 10/17
DAX بورس جهانی 12715.23 1.40 (0.01%) 12799.14 12650.57 10/17
IBEX 35 بورس جهانی 9393.1 0.10 (0%) 9482.9 9362.7 10/17
CAC 40 بورس جهانی 5702.23 0.01 (0%) 5733.87 5676.55 10/17

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 27056.08 4.38 (0.02%) 27085.71 27001.98 10/17
S&P 500 بورس جهانی 3003.31 0.31 (0.01%) 3003.62 2989.69 10/17
Nasdaq بورس جهانی 8167.74 0.71 (0.01%) 8178.49 8124.18 10/17
GlobalDow بورس جهانی 3060.95 0.52 (0.02%) 3061.82 3043.67 10/17