بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 21817.62 442.79 (2.07%) 21817.62 21362.86 12/14
Hang Seng بورس جهانی 26535.1 440.31 (1.69%) 26535.1 26071.68 12/14
Shanghai بورس جهانی 2638.47 44.73 (1.72%) 2638.47 2593.74 12/14
Sensex بورس جهانی 35779.07 183.86 (0.51%) 36006.63 35779.07 12/14
Asia Dow بورس جهانی 3205.08 48.11 (1.52%) 3205.08 3148.12 12/14

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 347.21 2.79 (0.8%) 350 344.66 12/14
FTSE 100 بورس جهانی 6845.17 35.02 (0.51%) 6880.19 6794.22 12/14
DAX بورس جهانی 10865.77 63.66 (0.59%) 10929.43 10746.36 12/14
IBEX 35 بورس جهانی 8886.1 32.70 (0.37%) 8926.3 8793.8 12/14
CAC 40 بورس جهانی 4853.7 55.75 (1.15%) 4909.45 4824.17 12/14

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 24527.27 354.33 (1.47%) 24626.71 24135.41 12/14
S&P 500 بورس جهانی 2651.07 38.88 (1.49%) 2654.64 2607.1 12/14
Nasdaq بورس جهانی 7098.31 128.68 (1.85%) 7098.31 6960.5 12/14
GlobalDow بورس جهانی 2847.37 29.62 (1.05%) 2852.66 2814.03 12/14